1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 580
Name: Department of Dermatology and Venereology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://kozni.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224962400
+420 224962586
Fax: +420 224962401
Address: U nemocnice 499/2, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Jiří Štork, CSc.
Secretariat: Ing. Zdeňka Pelantová

Assigned contacts

Pelantová Zdeňka +420 224962400
+420 224962586
Štork Jiří +420 224962400
Plzáková Zuzana +420 224962409
+420 224962413
Benáková Nina +420 224962421
Kuklová Ivana +420 224966733
+420 224966731
+420 224962406
Kučera Jan +420 224962408
+420 224962402
Důra Miroslav +420 224962413
Kodet Ondřej +420 224962586
+420 224962420
Pavlíček Aleš-Jan
Amortová Jana +420 224962407