1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 700
Name: Department of Anaesthesiology, Resuscitation and Intensive Medicine, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: http://www.karim-vfn.cz/
Phone: +420 224 962 243
+420 224 962 311
Address: U Nemocnice 2, Praha 2, 128 08
Head (of department): doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
Secretariat: Renáta Horovičová

Filter:

Assigned contacts

1  2  >>

Balík Martin +420 224963481
Bláha Jan +420 224967241
Brožek Tomáš +420 224962243
Bruthans Jan +420 224967885
Černá Alena +420 224962245
Dobiáš Miloš +420 224962701
Feixová Dagmar +420 224967133
Fricová Jitka +420 224966370
Horovičová Renáta +420 224962311
Jindrová Barbora +420 224962264
Kieslichová Eva +420 236054121
Kopecký Ondřej +420 224962243
Kopecký Petr +420 224962701
Kotulák Tomáš +420 236055195
+420 236055161
Kříž Petr +420 224962264
Kunstýř Jan +420 224962701
Lipš Michal +420 224962701
Mevaldová Zuzana +420 224962243
Michálek Pavel +420 224962248
+420 224966370
Nosková Pavlína +420 224966370
+420 224967241

1  2  >>