1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 700
Name: Department of Anesthesiology and Intensive Care of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://www.karim-vfn.cz/
Phone: +420 224962243
+420 224962311
Address: U Nemocnice 2, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Jan Bláha, Ph.D., MHA
Secretariat: Renáta Horovičová, PhDr. Mgr. Dagmar Feixová

Assigned contacts

1  2  >>

Balík Martin +420 224963481
Bláha Jan +420 224967241
Bortlíková Jindra +420 224962243
Brožek Tomáš +420 224962243
Bruthans Jan +420 224967885
Černá Alena +420 224962245
Dobiáš Miloš +420 224962701
Feixová Dagmar +420 224963379
Fricová Jitka
Horovičová Renáta +420 224962311
Janalíková Radka +420 224962243
Jindrová Barbora +420 224962264
Kieslichová Eva +420 236054121
Kopecký Petr +420 224962701
Kotulák Tomáš +420 236055195
+420 236055161
Kříž Petr +420 224962264
Kunstýř Jan +420 224962701
Kupka Pavel +420 973203260
Lipš Michal +420 224962701
Malý Michal +420 224962243

1  2  >>