1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 380
Name: Institute of Sports Medicine of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://utl.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224965716
Fax: +420 224919527
Address: Salmovská 5, Praha
Secretariat: Eva Vomáčková

Assigned contacts

Baráčková Michaela +420 224965724
Boudová Lea +420 224965725
Dvořáková Martina
Haluzíková Denisa +420 224965719
+420 224962908
Petráková Doležalová Radka +420 224968430
Rýdlová Václava +420 224965720
Větrovská Renata +420 224965716
Vilikus Zdeněk +420 224965717
Vomáčková Eva +420 224965716