1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 240
Name: Institute for Medical Humanities, First Faculty of Medicine, Charles University
Email:
WWW: http://uhsl.wz.cz/
Phone: +420 224 963 442
Address: Karlovo náměstí 40, Praha 2, 128 00
Head (of department): doc. ThDr. Václav Ventura, Th.D.
Secretariat: Dana Havelková

Assigned contacts

Bartůšková Ludmila +420 224963445
Derflová Alice +420 224963445
Dolista Josef +420 224963269
Franková Věra +420 224967224
Hanušová Ingrid +420 224963426
Havelková Dana +420 224963447
+420 224963442
Jasová Denisa +420 224965314
+420 776300896
Moravec Martin
Opatrná Marie +420 737432996
+420 224962219
Payne Jan +420 224963270
+420 224913365
Pěč Ondřej
Prašková-Pavlová Hana +420 224963445
Vavrda Vladimír +420 224963426
Ventura Václav +420 224963447
+420 224963430
Vymětal Jan +420 224963401