1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 710
Name: Department of Orthopaedics First Faculty of Medicine Charles University and University Hospital Motol
Email:
WWW: https://www.fnmotol.cz/kliniky-a-ambulance/kliniky-dospela-cast/i-ortopedicka-klinika-1-lf-uk-a-fn-motol/#roll-vyuka-education
Phone: +420 224433901
Address: V Úvalu 84, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Ivan Landor, CSc.
Secretariat: Magdalena Kadlecová

Assigned contacts

1  2  >>

Ballay Rastislav +420 224433901
Barták Vladislav +420 224438601
Beitl Evžen +420 224438654
Belán Pavel +420 224438601
+420 224438635
Borský Zdeněk +420 224438635
+420 224438658
Dobiáš Jan
Dupal Pavel +420 224433985
Fulín Petr +420 224433980
Güttler Kristián
Heřt Jan
Jahoda David +420 224433989
+420 224433980
Kadlecová Magdalena +420 224438601
Kalvach Jaroslav +420 224438654
Krůta Tomáš +420 224433954
Landor Ivan +420 224438601
Melicherčík Pavel +420 224433901
Netval Miroslav +420 224433956
Pech Jan +420 224433953
+420 224433935
Pinskerová Věra +420 224433989
+420 224433956
Pokorný David +420 224433980
+420 224433933

1  2  >>