1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 435
Name: Institute of Radiation Oncology of the 1st Faculty of Medicine and Bulovka Hospital (FNB)
Email:
WWW: http://bulovka.cz/kliniky-a-oddeleni/ustav-radiacni-onkologie/
Phone: +420 283840103
+420 283840990
Fax: +420 283840273
Address: Budínova 2, Praha
Secretariat: Hana Junková

Assigned contacts

Drbohlavová Tereza +420 266084311
Holečková Petra +420 266084516
Junková Hana +420 266084102
Pála Miloslav +420 266084258
Pechačová Zdeňka
Stáhalová Vladimíra +420 266084262
Tesařová Petra +420 224966765
+420 224966750
Vítek Pavel +420 266084251