1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 200
Name: Institute of Hygiene and Epidemiology of the 1st Faculty of Medicine and General University Hospital in Prague (VFN)
Email:
WWW: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224919967
Address: Studničkova 7, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Alexandra Pánková, Ph.D.
Secretariat: Mgr. Lenka Brücknerová

Assigned contacts

Brücknerová Lenka
Bušová Milena +420 224968531
Holcátová Ivana +420 224968536
+420 224968530
Horňáková Anna +420 224968528
Králíková Eva +420 224968529
+420 224966608
Kudlová Eva +420 224968527
Ouvín Martin +420 224968543
Pánková Alexandra +420 224966608
+420 224968529
Schejbalová Miriam +420 224968536
Slámová Alena +420 224968537
Smejkal Petr +420 973208577
Tuček Milan +420 224968546