1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 200
Name: Institute of Hygiene and Epidemiology, First Faculty of Medicine, Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: http://hyg.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 224 919 967
Address: Studničkova 7, Praha 2, 128 00
Head (of department): prof. MUDr. Milan Tuček, CSc.
Secretariat: Nora Neumanová

Assigned contacts

Bencko Vladimír +420 224968547
Bušová Milena +420 224968531
Holcátová Ivana +420 224968536
+420 224968530
Jandová Petra +420 224968534
Králíková Eva +420 224968529
+420 224966608
Kudlová Eva +420 224968527
Ouvín Martin +420 224968543
Pánková Alexandra +420 224966608
+420 224968529
Rameš Jiří +420 224968533
Schejbalová Miriam +420 224968536
Schlenker Anna +420 224968528
Slámová Alena +420 224968537
Smejkal Petr +420 973208577
Tuček Milan +420 224968546