1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 938
Name: Academic Senate of the 1st Faculty of Medicine's Secretariat

Assigned contacts

Kolářová Jana +420 224964308