1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 937
Name: Dean of the 1st Faculty of Medicine's Secretariat
Head of Department: prof. MUDr. Martin Vokurka, CSc.

Assigned contacts

Klusoňová Lucie +420 224965983
Nováková Jana +420 224964350
Vokurka Martin +420 224965928