1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 934
Name: Estates Management Department of the First Faculty of Medicine
Head of Department: Ing. Zdeněk Bernard

Assigned contacts

1  2  3  4  5  >>

Adamčíková Šárka +420 224968537
Andrlová Blanka
Bartáková Ivana +420 224968676
+420 224968676
Beran Václav
Bernard Zdeněk +420 224964311
Bortelová Jana +420 224968427
+420 224968427
Bouška Pavel +420 224964177
Brejchová Lenka
Bronec Milan +420 224964209
+420 224964209
Burianová Anna +420 224968411
+420 224968411
Cvoreňová Helena
Dejmalík Ladislav +420 224968651
Deréová Ivana
Ehrenbergerová Eva +420 224968572
Ehrlichová Alena +420 224968417
+420 224968417
Ferenčíková Simona
Fernezová Marie
Hampacherová Ludmila +420 224968710
Havel Štěpán
Havelková Dana +420 224963447
+420 224963442
+420 224963442

1  2  3  4  5  >>