1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 933
Name: Investment Department of the First Faculty of Medicine
Head of Department: Ing. Petr Bečvář

Assigned contacts

Pavlová Jana +420 224964233
Hýřová Ludmila +420 224964120
+420 224965883
+420 725184602
Knapová Petra +420 224964231
Zieglerová Božena +420 224964232
Bečvář Petr +420 224964352
Houba Matouš
+420 224964366
Blaško Petr
Kouba Stanislav