1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 932
Name: Technical-Operational Department of the First Faculty of Medicine
Head of Department: Ing. Jiří Moravec

Assigned contacts

Moravec Jiří +420 224964507