1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 919
Name: Filing Service Department of the First Faculty of Medicine

Assigned contacts

Končelová Petra +420 224964546
Hájková Květoslava +420 224964213
+420 224964222
Matušková Zdeňka +420 224964213
+420 224964222