1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 928
Name: Project Personnel Department of the First Faculty of Medicine
Head of Department: Ing. Andrea Seidlová

Assigned contacts

Doktorová Irena +420 224964423
Němcová Dagmar +420 224964306
Seidlová Andrea +420 224964159
Sekulová Iva +420 224964341
Ujková Dana +420 224964616