1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 931
Name: Section of science and education of the 1st Faculty of Medicine
Head of Department: Bc. Bohdana Frantíková

Assigned contacts

Novotná Martina +420 224964433