1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 591
Name: Department of Palliative Medicine First Faculty of Medicine Charles University and General University Hospital in Prague
Email:
WWW: https://paliace.cz/
Phone: +420 601102816
Address: Karlovo náměstí 554, Praha
Head (of department): doc. MUDr. MgA. Kateřina Rusinová, Ph.D.
Secretariat: Bc. Marta Babicová

Assigned contacts

Babicová Marta
Čepelíková Zuzana
Exnerová Mahulena
Kopecký Ondřej +420 224962243
Kouba Michal +420 221977298
Rusinová Kateřina
Suk Daniel