1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 925
Name: Department of strategic development of the 1st Faculty of Medicine
WWW: https://www.lf1.cuni.cz/oddeleni-strategickeho-rozvoje
Phone: +420 224964392
Address: Kateřinská 32, Praha
Head of Department: Mgr. Jana Chytilová

Assigned contacts

Caithamlová Eva +420 224968574
Chytilová Jana +420 224964392
Mestek Oto +420 224964394
Tučková Karolína