1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 866
Name: Department of Infectious Diseases, First Faculty of Medicine, Charles University and Military University Hospital Prague
WWW: http://infuvn.lf1.cuni.cz/
Phone: +420 973203553
Address: U Vojenské nemocnice 1200, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
Secretariat: Kamila Dušková

Assigned contacts

Arientová Simona +420 973203663
Bartovská Zofia +420 973203669
Beran Ondřej +420 973203663
Dušková Kamila +420 973203553
+420 973203553
Holub Michal +420 973208576
Chmel Martin +420 325873010
+420 325873000
Liška Miroslav Fredéric +420 973203669
Matúšková Kateřina +420 973203671
Reinvartová Gabriela +420 973203671
Stráníková Alžběta +420 973203671
Zlámal Milan +420 973203667