1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 864
Name: Department of Anesthesiology and Intensive Care of the 1st Faculty of Medicine and Military University Hospital Prague (ÚVN)
Email:
WWW: https://www.uvn.cz/cs/karim-uvod
Phone: +420 973202999
Head (of department): MUDr. Tomáš Tyll, Ph.D.
Secretariat: Šárka Jelínková

Assigned contacts

Gottvald Tomáš +420 973202999
Hanulík Tomáš +420 973202999
Henlín Tomáš +420 973203254
Jelínková Šárka +420 973202999
Králová Lesná Ivana +420 973202999
Lásziková Eva +420 973203721
Netuková Daniela +420 973203721
Novotný David
Novotný Pavel +420 973203755
Pintar Filip
Rára Aleš +420 973203009
Reková Lujza +420 973203583
Roubík Karel +420 973202999
+420 973202999
Soták Michal +420 973203254
Šidák Martin +420 973202997
Tyll Tomáš +420 973202990
Votava Jan +420 973203586