1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 865
Name: Department of Oncology of the 1st Faculty of Medicine, General University Hospital in Prague (VFN) and Military University Hospital (ÚVN)
Email:
WWW: https://uvn.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=115&Itemid=134&lang=cs
Phone: +420 224962219
Address: U Vojenské nemocnice 1200, Praha
Head (of department): prof. MUDr. Luboš Petruželka, CSc.
Secretariat: Mgr. Jana Hůlová

Assigned contacts

Barkmanová Jaroslava +420 224966764
Georgiev Patrik +420 973203507
Janoušková Klára +420 973203507
Janovská Lucie +420 973203511
Petruželka Luboš +420 224962219
Třebický Ferdinand +420 266084310
+420 266084311