1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Nahlásit změnu kontaktních údajů na personální oddělení 1.LF nebo VFN.
advanced search

Directory of the First Faculty of Medicine

Detail of department

Departmental code: 451
Name: Department of Oncology of the 1st Faculty of Medicine and Thomayer University Hospital (FTN)
WWW: http://www.ftn.cz/pacientum-a-verejnosti/oddeleni-a-kliniky/onkologicka-klinika-1lf-uk/
Phone: +420 261083492
Address: Vídeňská 800, Praha
Head (of department): doc. MUDr. Radka Lohynská, Ph.D.
Secretariat: Lucie Kratochvílová

Assigned contacts

Boublíková Ludmila +420 261083890
Donátová Zuzana +420 261083747
Dvořák Josef +420 261083530
Hanušová Tereza
Klabečková Miroslava
Kratochvílová Lucie +420 261083492
Křivonosková Soňa
Lohynská Radka +420 261082531
Matoušková Laura
Mazaná Eva
Nováková Alena
Opluštilová Anna
Richter Igor
Rozsypalová Aneta
Stuchlý Jan
Škrobánek Pavel
Vydra Jan +420 261084002
Žitňanská Lucie +420 261083514