1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

CNE společně s dalšími vědci proti nádorové agresi

Odborníci Centra nádorové ekologie 1. LF UK (CNE) jsou součástí týmu, který publikoval vědeckou práci zkoumající agresivní chování nádorů. Výsledky jejich bádání otiskl prestižní časopis Cancers.

88543

Základní linií tohoto výzkumu bylo studium exprese cyklinů D1, D2 a D3 (CCND1, CCND2, CCND3) u dlaždicových karcinomů hlavy a krku. Byly přitom sledovány nádory pozitivní i negativní na přítomnost lidského viru HPV16. „Prokázali jsme lepší prognózu u HPV16 pozitivních nádorů v souladu s nálezy dalších skupin. Dále jsme zjistili, že zejména u HPV16 negativních se mohou dobře zastupovat oba typy cyklinů CCND1 a CCND2, a tím ovlivňovat agresivní chování nádoru. Rovněž byl ukázán význam amplifikace některých genů na agresivním chování tumoru,“ řekl hlavní vědecký koordinátor CNE a přednosta našeho Anatomického ústavu prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc. Studie probíhala v rámci CNE, konkrétně se na ní podíleli vědci Ústavu molekulární genetiky AV ČR, Anatomického ústavu 1. LF UK, Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN Motol a Dermatovenerologické kliniky 1. LF UK a VFN ve spolupráci s Mikrobiologickým ústavem AV ČR a Klinikou otorinolaryngologie a maxilofaciální chirurgie 3. LF UK a ÚVN.

klu

Název článku:

Analysis of HPV-Positive and HPV-Negative Head and Neck Squamous Cell Carcinomas and Paired Normal Mucosae Reveals Cyclin D1 Deregulation and Compensatory Effect of Cyclin D2

Časopis:

Cancers (IF 6,162)

Volume 12(4)

March 2020

Web:

PubMed ID: PMID: 32224897

DOI: doi.org/10.3390/cancers12040792


 

 

Hodnocení: spravovat