1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

České nanodiamanty na titulní stránce časopisu Carbon

88983Práce Biochemicky selektivní interakce hydrogenovaných a oxidovaných ultramalých nanodiamantů s proteiny a buňkami, jejíž korespondující autorkou je doc. RNDr. Marie Hubálek Kalbáčová, Ph.D., z Ústavu patologické fyziologie 1. LF UK, byla nedávno publikována v prestižním časopise Carbon. Ilustrace nanodiamantů byla dokonce vybrána pro jeho titulní stránku.

„Velmi malé nanočástice o velikosti menší nebo srovnatelné s póry buněčné membrány, tedy 1–5 nm, mají v oblasti biomedicíny významný potenciál. V naší studii jsme provedli systematický výzkum základních biochemických interakcí takových ultramalých hydrogenovaných a oxidovaných detonačních nanodiamantů – DND – s biomolekulami a lidskými buňkami,“ říká doc. Kalbáčová a dodává, že pro zkoumání částic byla využita metoda hmotnostní spektrometrie (LC-MS/MS). „Zjistili jsme, že interakce proteinů s DND nesouvisí tolik s jejich velikostí ale spíše s jejich povrchovou chemií – zakončení H/O, která hraje důležitou úlohu právě v elektrostatických interakcích. Toto specifické vzájemné působení vedlo k tvorbě specifických proteinových koron na různě terminovaných 2 nm velkých DND, které ovlivňovaly následně jejich interakci s buňkami včetně různé úrovně cytotoxicity,“ popisuje vědkyně. Práce byla provedena společně týmy Univerzity Karlovy, Akademie věd ČR a Českého vysokého učení technického v Praze.

klu

Foto: Markéta Sýkorová

88982Obrázek na obálce ukazuje, jak ultramalé (2 nm) nanodiamanty ovlivňují tvorbu proteinové korony. Nanodiamanty jsou znázorněny jako nanokrystaly s mřížkou atomů uhlíku s hydrogenovaným povrchem (modrá) nebo oxidovaným povrchem (červená).

Foto: archiv M. Hubálek Kalbáčové


The bio-chemically selective interaction of hydrogenated and oxidized ultra-small nanodiamonds with proteins and cells

Carbon (IF 7,466)
Volume 162
June 2020
Pages 650–661

DOI: doi.org/10.1016/j.carbon.2020.02.061

Hodnocení: spravovat