1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
Zajímá vás, co se děje na fakultě? Přihlaste se k odběru bulletinu Jednička.

Pomůžeme vám

Potřebujete pomoc nebo informace a nevíte přesně na koho se obrátit?

Kontaktujte nás

Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022

Ministr Vlastimil Válek ocenil 13. 12. 2022 v prostorách Břevnovského kláštera vědecké osobnosti za mimořádné výsledky dosažené v projektech v oblasti zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje.


Ocenění v kategorii Ceny ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj pro rok 2022 převzali také vědci spjati s naší fakultou: 

  • prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc. působící v IKEM a na II. interní klinice – klinice kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN s projektem: Mechanismy dysfunkce pravé komory u chronického srdečního selhání. Spoluautorem je také doc. MUDr. Tomáš Kučera, Ph. D., který působí na Ústavu histologie a embryologie 1. LF UK

  • prof. MUDr. Jan Betka, DrSc. FCMA působící na Klinice otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku 1. LF UK a FN v Motole a za projekt: Interakce buněk nádorového mikroprostředí jako nový nástroj predikce účinnosti terapie nádorů hlavy a krku.

  • prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA. působící Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN a také na IV. interní klinice 1. LF UK a VFN za projekt: Studium degradačních produktů bilirubinu vznikajících při fototerapii novorozenecké žloutenky. 

  • Doc. Ing. Karel Holada, Ph.D. působící na Ústavu imunologie a mikrobiologie 1. LF UK a VFN za projektNové možnosti intravitální diagnostiky prionových chorob z periferních tkání a mozkomíšního moku. 

Všem oceněným gratulujeme!

 

 

Hodnocení: (hodnotili 2 uživatelé) spravovat