1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Celoživotní vzdělávání

danvesely 04.03.2015

Celoživotní vzdělávání na 1. LF UK

Celoživotní vzdělávání v medicíně má své tradice, různé úrovně, podoby i charakter. Je potřebou i podmínkou kvalitního výkonu lékařského či zdravotnického povolání. Existuje velmi široká nabídka krátkodobých i dlouhodobých vzdělávacích akcí, které nabízí řada vzdělávacích a profesních organizací, zdravotnických zařízení, farmaceutických firem aj. Toto vzdělávání by mělo vést k seberozvíjení, zlepšování výkonu práce, neustálému doplňování nových poznatků, ale i možnosti jejich uplatnění, a tím ke zkvalitnění poskytované zdravotní péče.

počet zobrazení: 34591 poslední aktualizace: 04.03.2015
zavřít