1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


John, Ctirad - Svačina, Štěpán - Meister, Karel
Kolébka české medicíny
Grada, Praha, 2010, monografie, jine-verejne-zdroje,

Malečková, Alena
Evidence a zpracování publikační činnosti pracovníků 1. LF UK a VFN v Praze
In: Lékařská knihovna, roč. 8, č. 4, 2003, s. 16-17, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3255, informatika.,

Malečková, Alena
Sedmdesátiny PhDr. Františka Choce
In: Lékařská knihovna, roč. 9, č. 3, 2004, s. 9-10, XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3255, knihovnictví.,

Malečková, Alena
Zrekonstruovaná knihovna Ústavu vědeckých informací 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
In: Lékařská knihovna, roč. 5, č. 4, 2000, s. 8-9, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3255, knihovnictví,

Malečková, Alena - Stejskalová, Jitka
Knihovnicko-informační systémy současnosti
In: Medsoft 2001, Tech-market, Praha, 2001, s. 96-105, stať ve sborníku,

Skálová, Hana
ÚVI 1. LF UK a VFN v Praze v ''roce 0''
In: Lékařská knihovna, roč. 13, č. 4, 2008, s. 21-22, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3255, vědecké informace - knihovnictví//_,

Stejskalová, Jitka
INFORUM 2003 - sekce 'Možnosti a využití Internetu a placených informačních zdrojů pro zdravotnictví'
In: Ikaros , roč. 03, 2003, s. -, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-5075, informatika,

Stejskalová, Jitka
Seminář 'Zhodnocení situace v dostupnosti elektronických informačních zdrojů na základě výsledků programu 1N'
In: Ikaros , roč. 04, 2004, s. -, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-5075, informatika,

Stejskalová, Jitka
Vzdělávací aktivity Ústavu vědeckých informací
In: Lékařská knihovna, roč. 2, 2004, s. 4-5, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3255, informatika,

Stejskalová, Jitka
Lékařská literatura a informační zdroje
In: Zdravotnická informatika, Karolinum, Praha, 2007, s. 184-194, učebnice VŠ,

Stejskalová, Jitka - Malečková, Alena
Lékařská literatura a její sledování
In: Propedeutika klinické medicíny, Triton, Praha, 2001, s. 238-287, monografie,

Špunda, Miloslav - Dušek, Jaroslav - Klaschka, Jan - Dušek, Karel - Honzík, Petr - Haase, Jiří - Stejskalová, Jitka - Svačina, Štěpán - Kubačák, Martin - Cirýn, Josef - Hlaváč, Václav
Lékařská informatika
Karolinum, Praha, 2007, učebnice VŠ,


Publikace dle jednotlivých pracovišť