1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Dohnalová, Pavla - Výborný, Petr
Čím nejčastěji léčíme naše pacienty?
Sborník abstrakt, ČOS, Praha, 2008, s. 86-86, abstrakt ve sborníku,

Dohnalová, Pavla - Výborný, Petr - Němec, Pavel
Zobrazovací techniky
Glaukom - vybrané kapitoly, Nucleus, Hradec Králové, 2008, s. 73-104, postgraduální studijní text,

Hejsek, Libor - Výborný, Petr - Sičáková, Silvia - Pašta, Jiří
Assessment of the effect of 0,005% latanoprost on ciliary body thickness using ultrasound biomicroscopy technique
In: Russkij meditsinskij zhurnal (Kliničeskaja oftalmologija), roč. 9, č. 4, 2008, s. 146-148, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1382-4368, oftalmologie//_,

Jelínková, H. - Pašta, Jiří - Němec, M. - Šulc, J. - Koranda, P.
Near- and mid-infrared laser radiation interaction with eye tissue
In: Applied Physics A - Materials Science & Processing, roč. 92, č. 4, 2008, s. 975-980, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0947-8396//000258451600041, oftalmologie//IF = 1.884 (2008), GA102/05/0414,

Marešová, Klára - Šebesta, Petr - Výborný, Petr
Selective laser trabeculoplasty complicated by intraocular pressure elevation and uveitic reaction in a patient with pigmentary glaucoma - a case report
In: Souhrn abstrakt, Německá oftalmologická společnost, Berlin, 2006, s. 177-177, abstrakt ve sborníku,

Mašek, Petr - Pašta, Jiří - /
60 let nitrooční čočky.
RNDr. František Skopec, CSc. – Nucleus HK, Hradec Králové, 2010, monografie,

Němcová, Iveta - Pašta, Jiří
Individuální výběr a kalkulace refrakčních nitroočních čoček.
60 let nitrooční čočky, RNDr. František Skopec, CSc. – Nucleus HK, Hradec Králové, 2010, s. 41-41, monografie,

Němcová, Iveta - Pašta, Jiří - Madunický, Jaroslav
Léčba keratokonu implantací intrastromálních rohovkových prstenců
Trendy soudobé oftalmologie. Svazek 5, Galén, Praha, 2008, s. 85-102, sborník, ročenka,

Nováček, Ladislav - Výborný, Petr
Léčba sekundárního glaukomu pomocí LGK, střednědobé výsledky.
Sborník abstrakt, ČOS, Praha, 2008, s. 43-43, abstrakt ve sborníku,

Nováček, Ladislav - Výborný, Petr - Liščák, Roman - Vladyka, Vilibald
Treatment of secondary glaucoma by Leksell Gamma Knife - comparison of short-term and medium-term results
Abstract book, LGK Society, Quebec, 2008, s. 68-68, abstrakt ve sborníku,

Nováček, Ladislav - Výborný, Petr - Vladyka, Vilibald
Primary open angle glaucoma treatment by irradiation of ciliary body with Leksell Gamma Knife.
Book of abstracts, LGK Society, Quebec, 2008, s. 231-231, abstrakt ve sborníku,

Pašta, Jiří
Současné možnosti refrakční chirurgie, část 1
In: Oční listy kliniky Horní Počernice, roč. 2008, č. 1, 2008, s. 23-25, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, oftalmologie//_,

Pašta, Jiří
Současné možnosti refrakční chirurgie, část 2
In: Oční listy kliniky Horní Počernice, roč. 2008, č. 2, 2008, s. 25-26, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, oftalmologie//_,

Pašta, Jiří
Aberace vyššího řádu u zdravé populace nad 40 let
In: Česká a Slovenská oftalmologie, roč. 65, č. 6, 2010, s. 223-226, IV - recenze, 1211-9059, _,

Pašta, Jiří
Budoucnost nitroočních čoček
60 let nitrooční čočky, RNDr. František Skopec, CSc. – Nucleus HK, Hradec Králové, 2010, s. 114-117, monografie,

Pašta, Jiří
Poznámky k implantaci refrakčních nitroočních čoček.
60 let nitrooční čočky., RNDr. František Skopec, CSc. – Nucleus HK, Hradec Králové, 2010, s. 42-54, monografie,

Pašta, Jiří
Současné nitrooční čočky používané ke komorové fakické refrakční chirurgii a k refrakční chirurgii naturální oční čočky.
60 let nitrooční čočky, František Skopec, CSc. – Nucleus HK, Hradec Králové, 2010, s. 22-40, monografie,

Pašta, Jiří - Němcová, Iveta - Madunický, Jaroslav
Kazuistika 24
Kazuistiky z oftalmologie III, RNDr. František Skopec, CSc. – Nucleus HK, 2010, Hradec Králové, 2010, s. 145-154, monografie,

Sičáková, Silvia - Výborný, Petr
SLT a jak jsem s ní spokojeni
Sborník abstrakt, ČOS, Praha, 2009, s. 115-115, abstrakt ve sborníku,

Sičáková, Silvia - Výborný, Petr
Selective laser trabeculoplasty or medical treatment in primary open angle glaucoma
Abstract Book of Asia-Pacific Joint Glaucoma Congress, Asia-Pacific Glaucoma Society, Taipei, 2010, s. 177-177, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť