1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - David, I. - Naňka, Ondřej - Schützner, Jan
Terapie primární hyperparathyreozy
In: Primární hyperparathyreoza, Galén, Praha, 2006, s. 103-124, monografie,

Adámek, Svatopluk - Astl, Jaromír - Naňka, Ondřej
Minimálně invazivní operační postupy
In: Primární hyperparathyreóza : diagnostika a terapie, Galén, Praha, 2006, s. 138-148, monografie,

Ansarin, M. - Zábrodský, Michal - Bianchi, L. - Renne, G. - Tosoni, A. - Calabrese, L. - Tredici, P. - Jereczek-Fossa, B.A. - Orecchia, R. - Chiesa, F.
Endoscopic CO2 laser surgery for early glottic cancer in patients who are candidates for radiotherapy: Results of a prospective nonrandomized study
In: Head and Neck - journal for the sciences and specialities of the head and neck, roč. 28, č. 2, 2006, s. 121-125, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1043-3074, ORL. IF = 1.961 (2006), jine-verejne-zdroje,

Astl, Jaromír
Klinicko-genetická studie poruch vývoje sluchu a štítné žlázy
In: Souhrn přednášek, FNM , Praha , 2003, s. 55-55, abstrakt ve sborníku,

Astl, Jaromír
Paréza nervus recurens
In: Lékařské repetitorium , Galén, Praha , 2003, s. 1-1, repetitorium,

Astl, Jaromír
Nádory štítné žlázy
In: Onkologická péče , roč. 7, č. 2, 2003, s. 11-12, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-5602, ORL - onkologie.,

Astl, Jaromír
Ultrasonografie v ORL
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, č. 32, 2004, s. 17-18, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, onkologie - ORL,

Astl, Jaromír
Tracheotomie - aktuální trendy
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, č. 32, 2004, s. 12-12, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, onkologie - ORL.,

Astl, Jaromír
Poruchy vývoje štítné žlázy : souhrn současných poznatků
In: Česko-slovenská pediatrie, roč. 59, č. 10, 2004, s. 527-532, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0069-2328, imunologie - onkologie - endokrinologie - ORL - molekulární biologie - cytohistochemie., IAA2060302

Astl, Jaromír
Diagnostika a chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy
In: Sanquis, roč. 32, č. 2, 2004, s. 22-25, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-6535, onkologie - ORL.,

Astl, Jaromír
Diagnostika a chirurgická léčba nemocí štítné žlázy
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, č. 32, 2004, s. 18-22, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, onkologie - ORL.,

Astl, Jaromír
Onemocnění štítné žlázy
In: Speciální otorinolaryngologie, Galén, Praha, 2005, s. 119-129, učebnice VŠ,

Astl, Jaromír
Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy
197 s., Univerzita Karlova v Praze, 1.lékařská fakulta, Praha, 2005, habilitační spis (doc.),

Astl, Jaromír
Učební texty otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku pro bakaláře obor ošetřovatelství
Karolinum, Praha, 2002, učebnice VŠ,

Astl, Jaromír
Poruchy sluchu a vrozené poruchy štítné žlázy
In: Sborník abstrakt, FN Motol , Praha , 2002, s. 171-172, abstrakt ve sborníku, MZ000064203

Astl, Jaromír
Diagnostika a léčba nádorů štítné žlázy
In: Postgraduální medicína, roč. 4, č. 9, 2002, s. 1016-1020, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4184, ORL.,

Astl, Jaromír
Role dobrovolníků v krizovém řízení
In: Sborník abstraktů, T soft, Praha, 2006, s. 1-3, abstrakt ve sborníku,

Astl, Jaromír
Chirurgická léčba onemocnění štítné žlázy
Maxdorf, Praha, 2007, monografie,

Astl, Jaromír
Chirurgická léčba nemocí a nádorů štítné žlázy
In: Pokroky v endokrinologii, Maxdorf, Praha, 2007, s. 551-569, monografie,

Astl, Jaromír
Prevence v otorinolaryngologii
Preventivní medicína, Maxdorf, Praha, 2008, s. 377-399, monografie,


Publikace dle jednotlivých pracovišť