1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Al-Soufi, S. - Balík, Martin - Ma, G. - Banerjee, A. - Nayyar, V.
Validation of short duration creatinine clearance, cystatin c and beta-2 microglobulin analysis for assessment of renal function in critically ill patients
In: Intensive Care Medicine, roč. 33, č. S2, 2007, s. 98-98, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0342-4642, intenzivní medicína. IF = 4.623 (2007),

Andrlík, Michal - Kofránek, Jiří - Bruthans, Jan
Postupy řešení simulačních úloh přenosu a výměny krevních plynů a acidobazické rovnováhy
In: Sborník abstrakt, 2005, s. 9-18, abstrakt ve sborníku,

Azoulay, Elie - Timsit, Jean-Francois - Sprung, Charles L. - Soares, Marcio - Rusinová, Kateřina - /
Prevalence and factors of intensive care unit conflicts: the conflicus study.
In: American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, roč. 180, č. 9, 2009, s. 853-860, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1073-449X//000271215500009, IF = 10.689 (2009), jine-verejne-zdroje,

Balcar, Karel
Psychoterapie a psychologické zvládání bolesti
Bolest a jak s ní zacházet. Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory., Grada, Praha, 2009, s. 125-144, učebnice SŠ,

Balík, Martin
Echokardiografie u kriticky nemocného
In: Anesteziologie a intenzivní medicína, roč. 17, 2006, s. 116-122, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-2158, anesteziologie - kardiologie,

Balík, Martin
Ultrasound guided thoracentesis in mechanically ventilated patients
In: Intensive Care Medicine, roč. 32, 2006, s. 318-321, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0342-4642, anesteziologie - kardiologie. IF = 4.406 (2006), jine-verejne-zdroje,

Balík, Martin
Biochemické monitorování renálních funkcí u kriticky nemocných pacientů
In: Laboratorní diagnostika, Karolinum - Galén, Praha, 2007, s. 568-578, monografie, jine-verejne-zdroje,

Balík, Martin
Reziduální renální funkce u kontinuálních eliminačních metod
In: Sborník abstrakt, Pardubice, 2007, s. 1-1, abstrakt ve sborníku,

Balík, Martin
Echokardiografický monitoring hemodynamiky v intenzivní péči
In: Sborník abstrakt, Pardubice, 2007, s. 1-1, abstrakt ve sborníku,

Balík, Martin
Lactate buffered dialysis in cardiogenic shock associated with severe combined lactic acidosis
In: NDT Plus, roč. 2008, č. 2, 2008, s. 103-105, V - kazuistika, 1753-0784, intenzivní medicína, nefrologie//_,


Publikace dle jednotlivých pracovišť