1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Ambrož, David - Paleček, Tomáš - Lindner, Jaroslav - Jansa, Pavel - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš
Změny vybraných echokardiografických parametrů funkce pravé komory po plicní endarterektomii
In: Cor et Vasa, roč. 49, č. Suppl.4, 2007, s. 3-3, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie,

Aschermann, Michael - Jansa, Pavel - Ambrož, David - Poláček, Pavel - Jelínková, Ludmila - Lindner, Jaroslav - Linhart, Aleš
Chronická tromboembolická plicní hypertenze
In: Postgraduální medicína, roč. 10, č. mimoř.př., 2008, s. 33-38, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4184, kardiologie//_, MSM0021620817

Aschermann, Michael - Jansa, Pavel - Ambrož, David - Poláček, Pavel - Lindner, Jaroslav - Linhart, Aleš
Chronická tromboembolická plicní hypertenze
In: Cor et Vasa, roč. 51, č. 7-8, 2009, s. 481-487, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, plicní hypertenze//_, MSM0021620817

Aschermann, Michael - Lindner, Jaroslav - Jansa, Pavel - Paleček, Tomáš
Chronická tromboembolická plicní hypertenze - výsledky léčby
In: Sborník přednášek a prezentací z konference, Česká společnost kardiovaskulární chirurgie a II. chirurgická klinika kardiovaskulární chirurgie 1. LF a VFN v Praze, Praha, 2006, s. 17-17, abstrakt ve sborníku,

Bělohlávek, Jan - Horák, Jan - Dytrych, Vladimír - Goričan, Karel - Paleček, Tomáš - Kuchynka, Petr - Šmíd, Ondřej - Skálová, Helena - Rohn, Vilém - Linhart, Aleš
Katetrizační uzávěr defektu komorového septa při infarktu myokardu
In: Cor et Vasa, roč. 50, č. 12, 2008, s. 486-487, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie//_,

Bělohlávek, Jan - Linhart, Aleš - Kovárník, Tomáš - Hornig, Alfréd - Semrád, Michal - Tošovský, Jan - Aschermann, Michael
Obstruktivní synkopy jako primomanifestace Grawitzova nádoru ledviny
In: Cor et Vasa, roč. 45, č. 9, 2003, s. K128-K128, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie.,

Bělohlávek, Jan - Mlček, Mikuláš - Huptych, Michal - Svoboda, Tomáš - Havránek, Štěpán - Ošťádal, Petr - Bouček, Tomáš - Kovárník, Tomáš - Mlejnský, František - Mrázek, Vratislav - Bělohlávek, Marek - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš - Kittnar, Otomar
Coronary versus carotid blood flow and coronary perfusion pressure in a pig model of prolonged cardiac arrest treated by different modes of venoarterial ECMO and intraaortic balloon counterpulsation
In: Critical Care, roč. 16, č. 2, 2012, s. R50-R62, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1466-609X//000313196800016, IF = 4.718 (2012), MSM0021620817

Bělohlávek, Jan - Rohn, Vilém - Jansa, Pavel - Tošovský, Jan - Kunstýř, Jan - Semrád, Michal - Horák, Jan - Lipš, Michal - Mlejnský, František - Balík, Martin - Klein, A - Linhart, Aleš - Lindner, Jaroslav
Veno-Arterial ECMO in Severe Acute Right Ventricular Failure with Pulmonary Obstructive Hemodynamic Pattern
In: Journal of Invasive Cardiology, roč. 22, č. 8, 2010, s. 365-369, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1042-3931//000284808100005, IF = 1.782 (2010), neverejne-zdroje,

Bělohlávek, Jan - Rohn, Vilém - Kunstýř, Jan - Tošovský, Jan - Balík, Martin - Semrád, Michal - Horák, Jan - Lipš, Michal - Romaniv, Severyn - Mlejnský, František - Vykydal, Igor - Krištof, Jan - Stříteský, Martin - Mrázek, Vratislav - Linhart, Aleš - Lindner, Jaroslav
Profil pacientů léčených extrakorporální membránovou oxygenací (ECMO)
In: Intervenční a akutní kardiologie, roč. 9, č. 3, 2010, s. 121-128, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-807X, _, MSM0021620817

Bělohlávek, Jan - Rohn, Vilém - Tošovský, Jan - Kunstýř, Jan - Semrád, Michal - Horák, Jan - Lipš, Michal - Mlejnský, František - Vykydal, Igor - Balík, Martin - Stříteský, Martin - Mrázek, Vratislav - klein, A - Linhart, Aleš - Lindner, Jaroslav
A review of a newly established ECMO program in a university affiliated cardiac center
In: Journal of Cardiovascular Surgery, roč. 52, č. 3, 2011, s. 445-451, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0021-9509//000293209900018, IF = 1.559 (2011), jine-verejne-zdroje,


Publikace dle jednotlivých pracovišť