1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adamec, Stanislav - Fried, Martin - Šrámková, P. - Lukáš, Milan
Endoskopická léčba obezity pomocí B. I. B. - naše zkušenosti
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, roč. 59, č. Suppl. 2, 2005, s. 28-28, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-323X, vnitřní lékařství,

Baňař, Petr - Kraus, Josef
Osteosyntéza
Techniky a technologie v chirurgických oborech, Grada Publishing a.s., Praha, 2011, s. 111-122, monografie,

Bárta, Martin - Červenková, Jana - Kasalický, Mojmír - Vondráčková, Martina
Intraluminální penetrace adjustabilní žaludeční bandáže
In: Česká radiologie, roč. 56, č. 5, 2002, s. 290-292, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7883, radiodiagnostika.,

Bártlová, Markéta - Dostálová, Ivana - Lacinová, Zdeňka - Michalský, David - Haluzíková, Denisa - Mráz, Miloš - Kasalický, Mojmír - Haluzík, Martin
Molekulárně endokrinní charakteristika podkožní a viscerální tukové tkáně u obézních pacientů: srovnání tukové tkáně s izolovanými adipocyty
9. Studentská vědecká konference, 1. LF, Praha, 2008, s. 27-27, abstrakt ve sborníku,

Bártlová-Dolinková, Markéta - Lacinová, Zdeňka - Haluzíková, Denisa - Krajíčková, Jana - Mráz, Miloš - Kasalický, Mojmír - Michalský, David - Haluzík, Martin
Vliv obezity na genovou expresi adiponektinu a jeho receptorů v subkutánní tukové tkáni
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 10, č. Suppl. 1, 2007, s. 36-36, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, diabetologie,

Bártlová-Dolinková, Markéta - Lacinová, Zdeňka - Kasalický, Mojmír - Michalský, David - Haluzíková, Denisa - Krajíčková, J. - Haluzík, Martin
The influence of obesity on the expresion of adiponectin and its receptors in subcutaneous adiposite tissue
In: Physiological Research, roč. 56, č. Proceeding of the Czech and Slovak Physiological Societies, 2007, s. 7P-7P, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408, diabetologie. IF = 1.505 (2007), NR8302, MSM0021620814

Basque, J.R. - Gürlich, Robert - Frasco, R. - Maruna, Pavel - Chachkhiani, Ivane
Postoperative ileus after laparoscopic cholecystectomy: treatment using itopride hydrochloride
In: American Journal of Gastroenterology, roč. 100, č. 9, 2005, s. S304-S304, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0002-9270, vnitřní lékařství - chirurgie. IF = 5.116 (2005),

Bednářová, Vladimíra - Gürlich, Robert - Hubík, Jiří - Bodláková, P. - Roudnická, P. - /
Implantace peritoneálního katetru laparoskopicky a laparotomicky, porovnání obou metod (1)
In: Aktuality v nefrologii, roč. -, č. -, 2000, s. 31-31, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-955X, chirurgie - nefrologie,

Biroš, Ernest - Bříza, Jan
Komplikace při koagulopatiích
I.chirurgická klinika VFN, Praha, 2006, s. 1-2, abstrakt ve sborníku,

Biroš, Ernest - Maresch, Martin - Rathous, Ivo - Šváb, Jan
Infikovaná pseudoaneuryzma a. brachialis - raritní kazuzistika u dlouholetého intravenózního narkomana
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 86, č. 6, 2007, s. 309-311, V - kazuistika, 0035-9351, chirurgie, jine-verejne-zdroje,

Bodláková, Barbora - Gürlich, Robert - Sulková, Sylvie - Hubík, Jiří - Seidlová, Gabriela - Roudnická, Petra - Bednářová, Vladimíra - Nermutová, Ludmila
Nová technika implantace peritoneálního katétru
In: Aktuality v nefrologii, roč. 8, č. Suppl. 1, 2002, s. 39-39, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-955X, nefrologie - peritoneální dialýza.,

Bortlík, Martin - Kasalický, Mojmír - Fried, Martin - Michalský, David - Housová, Jitka - Lukáš, Milan
Endoscopic diagnosis and treatment of late complications of gastric bandage
In: Gut - International Journal of Gastroenterology and Hepatology, roč. 55, č. Suppl. V, 2006, s. A217-A217, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0017-5749, gastroenterologie - chirurgie. IF = 9.002 (2006),

Bošanská, Lenka - Michalský, David - Kasalický, Mojmír - Haluzíková, Denisa - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Dostálová, Ivana - Lacinová, Zdeňka - Haluzík, Martin
Adipose tissue as a producer of cell adhesion molecules in obesity: comparison of differernt fat depots
In: European Journal of Medical Research, roč. 13, č. Suppl.1, 2008, s. 46-46, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0949-2321, endokrinologie. IF = 1.040 (2008),

Bošanská, Lenka - Michalský, David - Kasalický, Mojmír - Haluzíková, Denisa - Roubíček, Tomáš - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Jahodová, Jitka - Pavlovičová, Renata - Matoulek, Martin - Lacinová, Zdeňka - Haluzík, Martin
Zvýšená produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání subkutánní a viscerální tukové tkáně
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 11, č. Suppl.1, 2008, s. 21-21, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, endokrinologie//_, NR8302, MZ0VFN2005

Bošanská, Lenka - Michalský, David - Kasalický, Mojmír - Haluzíková, Denisa - Roubíček, Tomáš - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Jahodová, Jitka - Pavlovičová, Renata - Matoušek, M. - Lacinová, Zdeňka - Haluzík, Martin
Zvýšená produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání subkutánní a viscerální tukové tkáně (2)
In: Vnitřní lékařství, roč. 54, č. 5, 2008, s. 542-543, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, endokrinologie//_, NR8302, MZ0VFN2005

Bošanská, Lenka - Michalský, David - Kasalický, Mojmír - Haluzíková, Denisa - Roubíček, Tomáš - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Matoulek, Martin - Lacinová, Zdeňka - Haluzík, Martin
Produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání subkutánní a viscereální tukové tkáně
9. Studentská vědecká konference, 1. LF, Praha, 2008, s. 91-91, abstrakt ve sborníku, NR8302, MZ0VFN2005

Bošanska, Lenka - Michalský, David - Lacinová, Zdeňka - Dostálová, Ivana - Bártlová, Markéta - Haluzíková, Denisa - Matoulek, Martin - Kasalický, Mojmír - Haluzík, Martin
The influence of obesity and different fat depots on adipose tissue gene expression and protein levels of cell adhesion molecules
In: Physiological Research, roč. 59, č. 1, 2010, s. 79-88, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408//000276097000010, IF = 1.646 (2010), NR8302, MZ0VFN2005

Brzežková, Radka - Frýba, Vladimír - Chrz, Kristian - Krška, Zdeněk - Kvasnička, Jan
Prodloužená profylaxe tromboembolické nemoci u pacientů po chirurgické resekci kolorekta pro malignitu
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 88, č. 11, 2009, s. 642-648, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, _, NR8830,

Bříza, Jan - Krška, Zdeněk - Pavlíková, Jiřina
Problematika legislativních požadavků na textilní zdravotnické prostředky používané v operačních sálech.
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 90, č. 9, 2011, s. 517-518, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, _,

Bříza, Jan - Kudrna, Karel - Kvasnička, Jan - Bušta, O. - Trča, Stanislav
Reakce akutní fáze u těžkých úrazů
In: Sborník lékařský, roč. 103, č. 2, 2002, s. 193-202, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0036-5327, chirurgie., MZ00000064165, MSM 111100005, MZ00006416502, ND6840,


Publikace dle jednotlivých pracovišť