1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adamcová, Miroslava - Bajer, Milan - Bajerová, Kateřina - Bronský, Jiří - Dědek, Petr - Hradský, Ondřej - Karásková, Eva - Kavalcová, Lucie - Mitrová, Katarína - Netvalová, Silvie - Nevoral, Jiří - Pozler, Oldřich - Schwarz, Jan - Szitányi, Peter - Škába, Richard - Šuláková, Astrid
Doporučení pracovní skupiny dětské gastroenterologie a výživy ČPS pro diagnostiku a léčbu nespecifických střevních zánětů u dětí
In: Česko-slovenská pediatrie, roč. 67, č. 9, 2012, s. 3-45, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0069-2328, _,

Adamcová, Miroslava - Bayer, Milan - Adámek, Stanislav
Neobvyklá porucha fosfokalciového metabolizmu u dorostenky
In: Osteologický bulletin, roč. 11, č. 4, 2006, s. 88-90, V - kazuistika, 1211-3778, gastroenterologie - osteologie,

Adamovičová, Miriam - Fabriciová, K. - Jakubíková, Michala - Příhodová, Iva - Klement, Petr - Sýkora, P. - Dusl, M. - Abicht, A. - Zeman, Jiří - Seeman, P. - Honzík, Tomáš
Kongenitální myastenie jako příčina respiračního selhání u dvou kojenců a batolete - kazuistiky
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 75, č. 6, 2012, s. 757-762, V - kazuistika, 1210-7859//000311242700014, IF = 0.366 (2012), MSM0021620849

Adamovičová, Miriam - Jech, Robert - Urgošík, Dušan - Špačková, Nataša - Křepelová, Anna
Pallidal stimulation in siblings with pantothenate kinase-associated neurodegeneration: Four-year follow-up
In: Movement Disorders, roč. 26, č. 1, 2011, s. 184-187, XIII - letter to the editors ve vědeckém / odborném časopise, 0885-3185//000288178400037, IF = 4.505 (2011), GA309/09/1145, 1A8629, MSM0021620849,MZ0FNM2005

Adamovičová, Miriam - Šišková, Dana
Kongenitální myastenické syndromy - kazuistiky
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 73, č. 1, 2010, s. 62-67, V - kazuistika, 1210-7859//000275593800009, IF = 0.393 (2010), MSM0021620849

Andersson, U. - Antonická, Hana - Houštěk, Josef - Cannon, Barbara
A novel principle for conferring selectivity to poly(A)-binding proteins: interdependence of two ATP synthase beta-subunit mRNA-binding proteins: interdependence of two ATP synthase beta-subunit mRNA-binding proteins
In: Biochemical Journal, roč. 346, 2000, s. 33-39, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0264-6021, genetika. IF = 4.280 (2000), GA303/97/0554, GAUK 239/97,

Babušiaková, E. - Vyoral, Daniel - Neuwirtová, R. - Zeman, Jiří - Kmoch, Stanislav
Accumulation of homoplasmic mtDNA point mutations in erythroblasts isolated from the bone marrow of patients with Refractory Anemia with Ring Sideroblasts (RARS)
In: Súhrn abstraktov, 2003, s. 46-46, abstrakt ve sborníku,

Babušiaková, Emília - Vyoral, Daniel - Neuwirtová, Radana - Šišková, M. - Zeman, Jiří - Kmoch, Stanislav
Accumulation of homoplasmic mtDNA point mutations in erythroblasts isolated from the bone marrow of patients with refractory anemia with ring sideroblasts (RARS)
In: Mitochondrion, roč. 4, č. 4, 2004, s. 321-329, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1567-7249, genetika - mutace. IF = 1.537 (2004), NB6574, NR8065, GD303/03/H065, MSM 111100003, LN00A079

Barnincová, Lenka - Behunová, J. - Martásek, Pavel
Homozygous Dubin-Johnson Syndrome. A Novel Mutation in MRP2 Gene in a Large Family from Slovakia
In: European Journal of Human Genetics, 2007, s. 191-191, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1018-4813, biochemie. IF = 4.003 (2007), MSM0021620806

Barnincová, Lenka - Bohunová, J. - Martásek, Pavel
Současný výskyt dvou dědičných forem hyperbilirubinémií, Dubin-Johnsonova a Gilbertova syndromu v romské rodině ze Slovenska
In: Programový bulletin, 2007, s. 1-1, abstrakt ve sborníku, MSM0021620806

Barnincová, Lenka - Procházková, Jana - Flachsová, Eva - Martásek, Pavel
Porphyria Variegata - Diagnostics and Treatment Difficulties
In: Program and abstracts, 2007, s. 101-101, abstrakt ve sborníku, 1M0520, MSM0021620806

Barnincová, Lenka - Procházková, Jana - Tomková, Mária - Král, Aleš - Zeman, Jiří - Martásek, Pavel
Red and Yellow, Defects on the Heme Pathway. Hereditary Coproporphyria and Gilbert's Syndrome in a Czech Family
In: Program a abstrakta, 2007, s. 89-89, abstrakt ve sborníku, GD303/03/H065, MSM0021620806

Bartl, Josef - Martincová, O. - Krijt, Jakub - Zeman, Jiří - Šebesta, Ivan
Diagnostic approach to adenosine deaminase deficiency
In: Journal of Inherited Metabolic Disease, roč. 30, č. Suppl. 1, 2007, s. 135-135, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0141-8955, biochemie. IF = 1.668 (2007), MSM0021620806, MZ0VFN2005

Bártl, Josef - Martincová, Olina - Krijt, Jakub - Zeman, Jiří - Šebesta, Ivan
Diagnostic approach to adenosine deaminase
In: Journal of Inherited Metabolic Disease, roč. 30, č. Suppl. 1, 2007, s. 135-135, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0141-8955, dědičné metabolické poruchy. IF = 1.668 (2007), MSM0021620806

Bartůňková, J. - Tesař, Vladimír - Šedivá, Anna
Diagnostic and Pathogenetic Role of Antineutrophil Cytoplasmic Autoantibodies
In: Clinical Immunology, roč. 106, 2003, s. 73-82, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1521-6616, nefrologie - revmatologie. IF = 2.915 (2003), MSM 111300001

Baxová, Alice
Klinicko-genetický prístup ku geneticky podmieneným vývinovým vadám skeletu
In: Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě 2004, Galen, Praha, 2005, s. 25-31, sborník (nekonferenční, neperiodický),

Baxová, Alice - Martásek, Pavel
Komentář: Preimplantační genetická diagnostika
In: Klinická onkologie, roč. 22, č. Suppl, 2009, s. 75-75, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, _,

Baxová, Alice - Zeman, Jiří - Křepelová, Anna
Vývojové vady skeletu podmienené mutáciami FGFR3 génu
In: Finální program, 2005, s. 3-3, abstrakt ve sborníku,

Bayer, Milan
Křivice z nedostatku vitaminu D u dětí
In: Lékařské repetitorium, Galén, Praha, 2003, s. 311-311, repetitorium,

Bayer, Milan
Křivice vitamin D resistentní
In: Lékařské repetitorium, Galén, Praha, 2003, s. 310-311, repetitorium,


Publikace dle jednotlivých pracovišť