1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Petruželka, Luboš - Caffier, H. - /
Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials
In: Lancet, č. 366, 2005, s. 2087-2106, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0140-6736, onkologie. IF = 23.878 (2005), jine-verejne-zdroje,

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Sakai, K. - Sugimachi, K. - Barkmanová, Jaroslava - /
Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials
In: Lancet, roč. 365, č. 9472, 2005, s. 1687-1717, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0140-6736, onkologie. IF = 23.878 (2005), jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií
In: Farmakoterapie, roč. 6, č. 2, 2010, s. 219-222, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,

Abrahámová, Jitka
Komentář ke studiím Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
In: Farmakoterapie, roč. 5, č. 5, 2009, s. 541-541, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,

Abrahámová, Jitka
Nádory varlat - Terapie testikulárních germinálních nádorů
In: Onkourologie, Galén - Karolinum, Praha, 2005, s. 495-501, monografie,

Abrahámová, Jitka
Rakovina prsu - celospolečenský problém
In: Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě 2004, Galen, Praha, 2005, s. 11-24, sborník (nekonferenční, neperiodický),

Abrahámová, Jitka
Vybrané otázky - onkologie 10
Galén, Praha, 2006, konferenční sborník,

Abrahámová, Jitka
Komentář k článku Léčba karcinomu prsu
In: Klimakterická medicína, roč. 12, č. 1, 2007, s. 44-44, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1211-4278, onkologie,

Abrahámová, Jitka
Lapatinib v léčbě karcinomu prsu
In: Remedia, roč. 17, č. 4, 2007, s. 400-403, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, onkologie, jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u nepokročilých testikulárních germinálních nádorů neseminomového typu
In: Klinická onkologie, roč. 21, č. 3, 2008, s. 81-85, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, onkologie//_,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u testikulárních germinálních nádorů
In: Postgraduální medicína, roč. 10, č. 3-příloha, 2008, s. 320-330, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-4184, onkologie//_,

Abrahámová, Jitka - Povýšil, Ctibor - Dušek, Ladislav - /
Nádory varlat
Grada, Praha, 2008, monografie, NR8442, NR8443,

Abrahámová, Jitka - Šlampa, Pavel
Nádory penisu - Chemoterapie a chemoradioterapie
In: Onkourologie, Galén - Karolinum, Praha, 2005, s. 465-469, monografie,

Adam, Z. - Krejčí, M. - Pour, L. - Feit, J. - Büchler, Tomáš - Hájek, R.
IgA pemphigus associated with monoclonal gammopathy completely resolved after achievement of complete remission of multiple myeloma with bortezomib, cyclophosphamide and dexamethasone regimen
In: Wiener klinische Wochenschrift, roč. 122, č. 9.X, 2010, s. 311-314, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0043-5325//000278954200008, IF = 0.747 (2010), LC06027, MSM0021622434

Argalácsová, Soňa - Slanař, Ondřej - Petruželka, Luboš
Farmakogenomická predikce účinnosti tamoxifenu v léčbě hormonálně dependentních postmenopauzálních žen s karcinomem prsu na základě korelace aktivity CYP2D6 a rozboru genotypu MDR-1 genu pro P-glykoprotein
In: Onkologie, roč. 4, č. 5, 2010, s. 326-331, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-4475, _, NS10563,

Babjuk, Marko - Brabec, Petr - Dušek, Ladislav - Pavlík, Tomáš - Fínek, Jindřich - Pacík, Dalibor - Petruželka, Luboš - Matoušková, Michaela
Moderní řešení mezioborové komunikace urologů a onkologů a jeho implementace na příkladu hormonálně refrakterního karcinomu prostaty
In: Česká urologie, roč. 13, č. 2, 2009, s. 149-160, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, _, jine-verejne-zdroje,

Babjuk, Marko - Petruželka, Luboš - Dušek, Ladislav - Fínek, Jindřich - Mužík, Jan - Pavlík, Tomáš - Povýšil, Ctibor
Léčba metastatických nádorů ledvin
Galén, Praha, 2011, monografie, jine-verejne-zdroje,

Barek, J. - Bencko, Vladimír - Novotný, Jan - Zima, J.
Příspěvek k laboratorním metodám likvidace protinádorových léčiv
In: Praktický lékař, roč. 88, č. 5, 2008, s. 255-258, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0032-6739, onkologie//_, LC06035, MSM0021620857

Barkmanová, Jaroslava
Karcinoidy
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 54, č. 32, 2005, s. 15-16, VI - původní popularizační článek v novinách, 0044-1996, onkologie,

Barkmanová, Jaroslava
Somatostatin and its natural and synthetic analogues
In: OncoAcademy.cz, 2005, s. 1-1, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1801-2647, onkologie,


Publikace dle jednotlivých pracovišť