1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Petruželka, Luboš - Caffier, H. - /
Effects of radiotherapy and of differences in the extent of surgery for early breast cancer on local recurrence and 15-year survival: An overview of the randomised trials
In: Lancet, č. 366, 2005, s. 2087-2106, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0140-6736, onkologie. IF = 23.878 (2005), jine-verejne-zdroje,

Abe, O. - Abe, R. - Enomoto, K. - Kikuchi, K. - Koyama, H. - Masuda, H. - Nomura, Y. - Sakai, K. - Sugimachi, K. - Barkmanová, Jaroslava - /
Effects of chemotherapy and hormonal therapy for early breast cancer on recurrence and 15-year survival: an overview of the randomised trials
In: Lancet, roč. 365, č. 9472, 2005, s. 1687-1717, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0140-6736, onkologie. IF = 23.878 (2005), jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Panitumumab v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu v kombinaci s chemoterapií
In: Farmakoterapie, roč. 6, č. 2, 2010, s. 219-222, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,

Abrahámová, Jitka
Komentář ke studiím Bezpečnost a účinnost panitumumabu v léčbě metastazujícího kolorektálního karcinomu
In: Farmakoterapie, roč. 5, č. 5, 2009, s. 541-541, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1801-1209, _,

Abrahámová, Jitka
Nádory varlat - Terapie testikulárních germinálních nádorů
In: Onkourologie, Galén - Karolinum, Praha, 2005, s. 495-501, monografie,

Abrahámová, Jitka
Rakovina prsu - celospolečenský problém
In: Habilitační a inaugurační přednášky na 1. lékařské fakultě 2004, Galen, Praha, 2005, s. 11-24, sborník (nekonferenční, neperiodický),

Abrahámová, Jitka
Vybrané otázky - onkologie 10
Galén, Praha, 2006, konferenční sborník,

Abrahámová, Jitka
Komentář k článku Léčba karcinomu prsu
In: Klimakterická medicína, roč. 12, č. 1, 2007, s. 44-44, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1211-4278, onkologie,

Abrahámová, Jitka
Lapatinib v léčbě karcinomu prsu
In: Remedia, roč. 17, č. 4, 2007, s. 400-403, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, onkologie, jine-verejne-zdroje,

Abrahámová, Jitka
Léčebné postupy u nepokročilých testikulárních germinálních nádorů neseminomového typu
In: Klinická onkologie, roč. 21, č. 3, 2008, s. 81-85, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, onkologie//_,


Publikace dle jednotlivých pracovišť