1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adam, Pavel - Zeman, David - Kalistová, Hana - Seidl, Zdeněk - Obenberger, Jiří - /
Cytologické likvorové nálezy u brain lupus
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 63/96, č. 3, 2000, s. 195-195, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859, neurologie. IF = 0.059 (2000), IZ3643,

Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Raboch, Jiří - Lattová, Z. - Holcát, Martin - Ráthová, L. - Seidl, Zdeněk - Vaněčková, Manuela - Jech, Robert - Havránková, Petra
RTMS v léčbě Tinitu
In: Psychiatrie, roč. 9, č. Suppl. 2, 2005, s. 19-19, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, psychiatrie, MSM 111100001

Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Rathová, Lucie - Havránková, Petra - Pelcová, Petra - Vaněčková, Manuela - Jech, Robert - Holcát, Martin - Seidl, Zdeněk - Raboch, Jiří
Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refractory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study
In: Neuroendocrinology Letters, roč. 31, č. 2, 2010, s. 238-249, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0172-780X//000277702100013, IF = 1.621 (2010), NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Rathová, Lucie - Havránková, Petra - Raboch, Jiří - Jech, Robert - Holcát, Martin - Seidl, Zdeněk - Krásenský, Jan
Využití rTMS v léčbě tinitu - koncept studie a první výsledky
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 103, č. Suppl. 2, 2007, s. 15-16, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, neurologie - psychiatrie, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin - Raboch, Jiří - Holcát, Martin - Jech, Robert - Dvořáková, Jana - Seidl, Zdeněk - Krásenský, Jan - Rothová, Lucie - Kozelek, Petr
Využití RTMS v nepsychiatrických indikacích
In: Česká psychiatrie a svět, Galén, Praha, 2004, s. 3-4, stať ve sborníku, MSM 111100001

Baková, Nicol - Raboch, Jiří - Obenberger, Jiří - Leština, J.
MRI in Patients with Social Phobia
In: European Psychiatry, roč. 15, č. Suppl. 2, 2000, s. 368-369, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0924-9338, psychiatrie - neurologie. IF = 0.748 (2000), MSM 11110000l

Barkmanová, Jaroslava - Křížová, Hana - Zelinka, Tomáš - Mašek, Martin - Těšínský, L.
Využití fúze zobrazovacích metod v diagnostice feochromocytomu
In: Edukační sborník, Brno, 2006, s. 25-25, abstrakt ve sborníku,

Bárta, Martin - Červenková, Jana - Kasalický, Mojmír - Vondráčková, Martina
Intraluminální penetrace adjustabilní žaludeční bandáže
In: Česká radiologie, roč. 56, č. 5, 2002, s. 290-292, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7883, radiodiagnostika.,

Bechyně, K. - Varjassyová, A. - Lodinská, D. - Vyhnálek, M. - Bojar, M. - Brabec, Jiří - Petrovický, Pavel - Seidl, Zdeněk - Schenk, I. - Hort, J.
Vztah atrofie amygdaly a dalších vybraných mozkových struktur k emocionální agnozii u Alzheimerovy nemoci
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 71, č. 6, 2008, s. 675-681, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859//000261867200004, neuroradiodiagnostika. IF = 0.319 (2008), GA309/05/0693, NR8931,

Bělohlávek, Jan - Schwarz, Jiří - Jirásek, Adam - Krajina, Antonín - Polák, Ferdinand - Hrubý, Milan
Idiopathic myelofibrosis complicated by portal hypertension treated with a transjugular intrahepatic portosystemic shunt TIPS
In: Wiener Klinische Wochenschrift, roč. 113, č. 5-6, 2001, s. 208-211, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0043-5325, akutní medicína. IF = 0.646 (2001),

Bělohlávek, O. - Votrubová, Jana - Špaček, M. - Šebesta, P.
The role of FDG-PET/CT in the diagnosis of low-grade infection of vascular prosthesis
In: European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, roč. 34, č. Suppl. 2, 2007, s. S155-S155, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1619-7070, radiologie - nukleární medicína. IF = 4.101 (2007),

Beneš, Jiří - Šroubková, Renata - Mašek, M. - Miková, Milena - Antoš, Z. - Schneiderová, M. - Petrtýl, Jaromír - Lukáš, Milan - Krechler, Tomáš
Sonografické zaměření konkrementů v choledochu a v pankreatickém vývodu při extrakorporální litotrypsi rázovou vlnou a porovnání s rtg
In: Sborník abstrakt, Česká hepatologická společnost, Praha, 2004, s. -, abstrakt ve sborníku,

Beneš, Jiří - Šunka, Pavel - Miková, Milena - Petrtýl, Jaromír - Brůha, Radan - Švestka, Tomislav - Šroubková, Renata - Kaláb, Milan
Přednosti ultrazvukového zacílení konkrementů ve žlučových cestách při extrakorporeální litotrypsi
In: Sborník abstrakt, Česká hepatologická společnost ČLS J.E.Purkyně, Praha, 2006, s. 1-1, abstrakt ve sborníku,

Beneš, Jiří jr. - Melenovský, Vojtěch - Škaroupková, Petra - Pospíšilová, Jana - Petrák, Jiří - Červenka, Luděk - Sedmera, David
Myocardial Morphological Characteristics and Proarrhythmic Substrate in the Rat Model of Heart Failure Due to Chronic Volume Overload
In: Anatomical Record, roč. 294, č. 1, 2011, s. 102-111, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1932-8486//000294891200011, IF = 1.473 (2011), GA304/08/0615, GA305/09/1390, 1M0510,LC06044,NS10497, MSM0021620806,MZ0IKEM2005,AV0Z50110509

Beran, Stanislav - Chochola, Miroslav - Pytlík, Robert - Kobylka, Petr - Skalická, Lenka - Kideryová, Linda - Vařejka, Petr - Jirát, Simon - Křivánek, Jiří - Aschermann, Michael - /
Využití intraarteriální infuze autologních mononukleárních buněk kostní dřeně v léčbě chronické kritické končetinové ischemie
In: Cor et Vasa, roč. 49, č. 6, 2007, s. K181-K181, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie - angiologie, NR8047,

Beran, Stanislav - Chochola, Miroslav - Vařejka, Petr - Heller, Samuel - Mrázek, Vratislav - Komárková, Jana - Linhart, Aleš
Deep vein thrombosis and congenital anomaly of the inferior vena cava
In: CEVJ, roč. 5, č. 1, 2006, s. 35-36, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1214-3901, kardiologie ,

Beran, Stanislav - Vařejka, Petr - Chochola, Miroslav - Heller, Samuel - Skalická, Lenka - Jirát, Simon - Mrázek, Vratislav - Aschermann, Michael - Křivánek, Jiří
Možnosti endovaskulární léčby syndromu horní duté žíly maligní etiologie
In: Vnitřní lékařství, roč. 51, č. 5, 2005, s. 607-607, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, kardiologie - angiologie.,

Beran, Stanislav - Vařejka, Petr - Chochola, Miroslav - Mrázek, Vratislav - Komárková, Jana - Linhart, Aleš
Atrézie a hypoplázie dolní duté žíly - relativně častá příčina ileofemorální trombózy u mladých jedinců
In: Abstrakty, Martin, 2006, s. 1-1, abstrakt ve sborníku, NR8155

Bergsland, N. - Horáková, Dana - Dwyer, MG - Doležal, Ondřej - Seidl, Zdeněk - Vaněčková, Manuela - Krásenský, Jan - Havrdová, Eva - Zivadinov, Robert
Subcortical and Cortical Gray Matter Atrophy in a Large Sample of Patients with Clinically Isolated Syndrome and Early Relapsing-Remitting Multiple Sclerosis
In: American Journal of Neuroradiology, roč. 33, č. 8, 2012, s. 1573-1578, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0195-6108//000309489800027, IF = 3.167 (2012), MSM0021620849

Bičíková, Marie - Kaňová, Nataša - Daneš, Jan - Klak, Jan - Hampl, Richard - Matucha, Petr - Tallová, Jaroslava - Kříž, Lubomír - Citterbart, Karel
Relationship between thyroid and mamma in perimenopause, our 1, 5-year experience with two types of study
In: Thyroid, roč. 15, 2005, s. 77-77, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1050-7256, endokrinologie. IF = 2.175 (2005),


Publikace dle jednotlivých pracovišť