1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adam, Pavel - Zeman, David - Kalistová, Hana - Seidl, Zdeněk - Obenberger, Jiří - /
Cytologické likvorové nálezy u brain lupus
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 63/96, č. 3, 2000, s. 195-195, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859, neurologie. IF = 0.059 (2000), IZ3643,

Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Raboch, Jiří - Lattová, Z. - Holcát, Martin - Ráthová, L. - Seidl, Zdeněk - Vaněčková, Manuela - Jech, Robert - Havránková, Petra
RTMS v léčbě Tinitu
In: Psychiatrie, roč. 9, č. Suppl. 2, 2005, s. 19-19, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-7579, psychiatrie, MSM 111100001

Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Rathová, Lucie - Havránková, Petra - Pelcová, Petra - Vaněčková, Manuela - Jech, Robert - Holcát, Martin - Seidl, Zdeněk - Raboch, Jiří
Efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation for the treatment of refractory chronic tinnitus: A randomized, placebo controlled study
In: Neuroendocrinology Letters, roč. 31, č. 2, 2010, s. 238-249, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0172-780X//000277702100013, IF = 1.621 (2010), NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin - Dvořáková, Jana - Rathová, Lucie - Havránková, Petra - Raboch, Jiří - Jech, Robert - Holcát, Martin - Seidl, Zdeněk - Krásenský, Jan
Využití rTMS v léčbě tinitu - koncept studie a první výsledky
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 103, č. Suppl. 2, 2007, s. 15-16, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, neurologie - psychiatrie, NR8805, MSM0021620849

Anders, Martin - Raboch, Jiří - Holcát, Martin - Jech, Robert - Dvořáková, Jana - Seidl, Zdeněk - Krásenský, Jan - Rothová, Lucie - Kozelek, Petr
Využití RTMS v nepsychiatrických indikacích
In: Česká psychiatrie a svět, Galén, Praha, 2004, s. 3-4, stať ve sborníku, MSM 111100001

Baková, Nicol - Raboch, Jiří - Obenberger, Jiří - Leština, J.
MRI in Patients with Social Phobia
In: European Psychiatry, roč. 15, č. Suppl. 2, 2000, s. 368-369, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0924-9338, psychiatrie - neurologie. IF = 0.748 (2000), MSM 11110000l

Barkmanová, Jaroslava - Křížová, Hana - Zelinka, Tomáš - Mašek, Martin - Těšínský, L.
Využití fúze zobrazovacích metod v diagnostice feochromocytomu
In: Edukační sborník, Brno, 2006, s. 25-25, abstrakt ve sborníku,

Bárta, Martin - Červenková, Jana - Kasalický, Mojmír - Vondráčková, Martina
Intraluminální penetrace adjustabilní žaludeční bandáže
In: Česká radiologie, roč. 56, č. 5, 2002, s. 290-292, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7883, radiodiagnostika.,

Bechyně, K. - Varjassyová, A. - Lodinská, D. - Vyhnálek, M. - Bojar, M. - Brabec, Jiří - Petrovický, Pavel - Seidl, Zdeněk - Schenk, I. - Hort, J.
Vztah atrofie amygdaly a dalších vybraných mozkových struktur k emocionální agnozii u Alzheimerovy nemoci
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 71, č. 6, 2008, s. 675-681, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859//000261867200004, neuroradiodiagnostika. IF = 0.319 (2008), GA309/05/0693, NR8931,

Bělohlávek, Jan - Schwarz, Jiří - Jirásek, Adam - Krajina, Antonín - Polák, Ferdinand - Hrubý, Milan
Idiopathic myelofibrosis complicated by portal hypertension treated with a transjugular intrahepatic portosystemic shunt TIPS
In: Wiener Klinische Wochenschrift, roč. 113, č. 5-6, 2001, s. 208-211, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0043-5325, akutní medicína. IF = 0.646 (2001),


Publikace dle jednotlivých pracovišť