1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Běláčková, Vendula
Krizová komunikace s médii
In: Adiktologie, roč. 12, č. 1, 2012, s. 23-23, IV - recenze, 1213-3841, _,

Běláčková, Vendula
Obor adiktologie a jeho popularizace - základní terminologie, fakta a výsledky výzkumu očima novinářů
In: Adiktologie, roč. 12, č. 4, 2012, s. 110-117, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, GA406/07/0541,

Běláčková, Vendula - Nechanská, B. - Chomynová, P. - Horáková, M.
Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, Praha, 2012, monografie, NS10034,

Běláčková, Vendula - Zábranský, Tomáš - Štefunková, Michaela
Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část II: náklady vymáhání práva
In: Adiktologie, roč. 12, č. 4, 2012, s. 144-155, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, NS10034,

Běláčková, Vendula - Zábranský, Tomáš - Štefunková, Michaela - Langrová, Miroslava
Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část I: zdravotní náklady
In: Adiktologie, roč. 12, č. 2, 2012, s. 102-113, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, NS10034,

Burešová, Zdeňka - Vacek, Jaroslav
Alkohol u studentů 1. LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování
In: Adiktologie, roč. 12, č. 2, 2012, s. 90-100, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, NS10034,

Csémy, Ladislav - Zábranský, Tomáš - Grohmannová, Kateřina - Dvořáková, Zuzana - Brenza, Jiří - Janíková, Barbara
Dospívající uživatelé heroinu a pervitinu po 14 letech: analýza psychosociálních charakteristik
In: Československá psychologie, roč. 56, č. 6, 2012, s. 505-517, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0009-062X//000314374600001, IF = 0.128 (2012), NS10032,

Čablová, Lenka
Svépomocné skupiny
In: Adiktologie, roč. 12, č. 2, 2012, s. 161-163, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, operacni-programy,

Čablová, Lenka
Životní spokojenost u osob s rozdílnými nutričními návyky
In: Psychologie pro praxi, roč. 47, č. 3-4, 2012, s. 25-39, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1803-8670, _, operacni-programy,

Gabrhelík, Roman - Duncan, Alexandra - Lee, Myong Hwa - Šťastná, Lenka - Furr-Holden, C. Debra M. - Miovský, Michal
Sex specific trajectories in cigarette smoking behaviors among students participating in the unplugged school-based randomized control trial for substance use prevention
In: Addictive Behaviors, roč. 37, č. 10, 2012, s. 1145-1150, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0306-4603//000307205200011, IF = 2.021 (2012), GA406/09/0119,

Gabrhelík, Roman - Duncan, Alexandra - Miovský, Michal - Furr-Holden, C. Debra - Šťastná, Lenka - Jurystová, Lucie
''Unplugged'': a school-based randomized control trial to prevent and reduce adolescent substance use in the Czech Republic
In: Drug and Alcohol Dependence, roč. 124, č. 1-2, 2012, s. 79-87, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0376-8716//000306048600011, IF = 3.141 (2012), GA406/09/0119,

Gabrhelík, Roman - Miovský, Michal
Basic Texts for the Further Development of Prevention Created as Part of the VYNSPI Project: Textbook, Dictionary, and Examples of Good Practice
In: Adiktologie, roč. 12, č. 3, 2012, s. 232-243, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _,

Charvát, Miroslav - Jurystová, Lucie - Miovský, Michal
Čtyřúrovňový model kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství.
Togga, Praha, 2012, učebnice VŠ, operacni-programy,

Charvát, Miroslav - Jurystová, Lucie - Miovský, Michal
Four-level model of qualifications for the practitioners of the primary prevention of risk behaviour in the school system
In: Adiktologie, roč. 12, č. 3, 2012, s. 190-211, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, operacni-programy,

Lávičková, Jana - Gabrhelík, Roman - Voňková, Hana
Kombinace opioidních analgetik na lékařský předpis s alkoholem nebo jinou návykovou látkou
In: Adiktologie, roč. 12, č. 2, 2012, s. 80-88, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _,

Miovský, Michal - Adámková, Tereza - Čablová, Lenka - Čech, Tomáš - Doležalová, Pavla - Endrödiová, Lenka - Gabrhelík, Roman - Charvát, Miroslav - Jurystová, Lucie - Macková, Lenka - Pavlas Martanová, Veronika - Nevoralová, Monika - Novák, Petr - Orosová, Oľga - Skácelová, Lenka - Šťastná, Lenka - Širůčková, Michaela - Štefunková, Michaela - Vacek, Jaroslav - Zapletalová, Jana
Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování
Univerzita Karlova v Praze & Togga, Praha, 2012, monografie,

Miovský, Michal - Novák, Petr - Šťastná, Lenka - Gabrhelík, Roman - Jurystová, Lucie - Vopravil, Jiří
The Effect of the School-Based Unplugged Preventive Intervention on Tobacco Use in the Czech Republic
In: Adicciones, roč. 24, č. 3, 2012, s. 211-217, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0214-4840//000307150800005, IF = 1.015 (2012), GA406/09/0119,

Miovský, Michal - Skácelová, Lenka - Čablová, Lenka - Veselá, Michaela - Zapletalová, Jana
Návrh doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence rizikového chování pro základní školy
Univerzita Karlova v Praze & Togga, Praha, 2012, příručka, manuál,

Miovský, Michal - Skácelová, Lenka - Čablová, Lenka - Veselá, Michaela - Zapletalová, Jana
School-based prevention of risk behaviour: proposed structure, scope, and content of the Basic Preventive Programme
In: Adiktologie, roč. 12, č. 3, 2012, s. 212-231, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _,

Mravčík, Viktor
Léčba VHC u injekčních uživatelů drog v ČR – průzkum mezi centry pro léčbu virových hepatitid
In: Adiktologie, roč. 12, č. 1, 2012, s. 11-22, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, NS10034,


Publikace dle jednotlivých pracovišť