1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Běláčková, Vendula
Krizová komunikace s médii
In: Adiktologie, roč. 12, č. 1, 2012, s. 23-23, IV - recenze, 1213-3841, _,

Běláčková, Vendula
Obor adiktologie a jeho popularizace - základní terminologie, fakta a výsledky výzkumu očima novinářů
In: Adiktologie, roč. 12, č. 4, 2012, s. 110-117, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, GA406/07/0541,

Běláčková, Vendula - Nechanská, B. - Chomynová, P. - Horáková, M.
Celopopulační studie užívání návykových látek a postojů k němu v České republice v roce 2008
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti, Úřad vlády ČR, Praha, 2012, monografie, NS10034,

Běláčková, Vendula - Zábranský, Tomáš - Štefunková, Michaela
Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část II: náklady vymáhání práva
In: Adiktologie, roč. 12, č. 4, 2012, s. 144-155, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, NS10034,

Běláčková, Vendula - Zábranský, Tomáš - Štefunková, Michaela - Langrová, Miroslava
Společenské náklady dopravních nehod pod vlivem alkoholu a nelegálních drog v České republice za rok 2007 - Část I: zdravotní náklady
In: Adiktologie, roč. 12, č. 2, 2012, s. 102-113, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, NS10034,

Burešová, Zdeňka - Vacek, Jaroslav
Alkohol u studentů 1. LF UK: Prevalence užívání a související rizikové chování
In: Adiktologie, roč. 12, č. 2, 2012, s. 90-100, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, NS10034,

Csémy, Ladislav - Zábranský, Tomáš - Grohmannová, Kateřina - Dvořáková, Zuzana - Brenza, Jiří - Janíková, Barbara
Dospívající uživatelé heroinu a pervitinu po 14 letech: analýza psychosociálních charakteristik
In: Československá psychologie, roč. 56, č. 6, 2012, s. 505-517, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0009-062X//000314374600001, IF = 0.128 (2012), NS10032,

Čablová, Lenka
Svépomocné skupiny
In: Adiktologie, roč. 12, č. 2, 2012, s. 161-163, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, operacni-programy,

Čablová, Lenka
Životní spokojenost u osob s rozdílnými nutričními návyky
In: Psychologie pro praxi, roč. 47, č. 3-4, 2012, s. 25-39, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1803-8670, _, operacni-programy,

Fišar, Zdeněk - Raboch, Jiří - Hynek, Karel - Jirák, Roman - Zvolský, Petr - Žukov, Ilja - Papežová, Hana - Paclt, Ivo - Herman, Erik - Anders, Martin - Popov, Petr - Pavlovský, Pavel - Harsa, Pavel
Psychiatrie: pro 5. ročník. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů : Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze
40 MB, 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha, 2011, WWW prezentace,


Publikace dle jednotlivých pracovišť