1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adameček, David - Bečka, Jan - Beránková, Alena - Dobiášová, Dana - Dolák, Jiří - Exnerová, Petra - Flaks, Petr - Kalina, Kamil - Kraftová, Renata - Kuda, Aleš - Libra, J. - Minařík, J. - Miovská, Lenka - Miovský, Michal - Mravčík, V. - Pilař, J. - Počarovský, O. - Popov, Petr - Richter, J. - Skácelová, L. - Sklenář, V. - Staníček, J. - Škvařilová, O. - Trapková, B. - Valnoha, J. - Žárský, M.
Seznam a definice výkonů drogových služeb
Úřad vlády ČR, Praha, 2006, příručka, manuál,

Adámková, Tereza
Projekt EUDAP2 - moderný primárne preventívný program
In: Sociálna prevencia, roč. 2, č. 3, 2008, s. 7-8, VI - původní popularizační článek, 1336-9679, adiktologie//_,

Adámková, Tereza - Jurystová, Lucie - Gabrhelík, Roman - Miovská, Lenka - Miovský, Michal
Primární prevence na školách zapojených do projektu EUDAP 2
In: Adiktologie, roč. 2009, č. 2, 2009, s. 86-94, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, GA406/09/0119,

Adámková, Tereza - Miovská, Lenka - Gabrhelík, Roman - Miovský, Michal
Preventivní metodika Unplugged.
Kam kráčíš primární prevence. Sborník abstrakt z konference PPRCH 2008., SCAN, Praha, 2008, s. 27-27, abstrakt ve sborníku,

Adámková, Tereza - Šťastná, Lenka - Chomynová, Pavla
Užívání drog v národnostních menšinách v ČR
In: Adiktologie, roč. 10, č. 1, 2010, s. 36-44, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, 7F09013:,

Adámková, Tereza - Vondráčková, Petra - Vacek, Jaroslav
Užívání alkoholu u vysokoškolských studentů
In: Adiktologie, roč. 9, č. 2, 2009, s. 96-103, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-3841, _, jine-verejne-zdroje,

Albrecht, Jakub - Anders, Martin
Psychické projevy Niemannovy-Pickovy choroby typu C
In: Česká a slovenská psychiatrie, roč. 107, č. 6, 2011, s. 346-353, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-0383, _, neverejne-zdroje,

Albrecht, Jakub - Anders, Martin
Niemman-Pickova choroba typu C z hlediska psychiatrie
In: Medical Tribune, roč. 8, č. 1, 2012, s. 7-7, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-8911, _,

Alda, M. - Grof, P. - Cavazzoni, P. - Duffy, A. - Zvolský, Petr - /
Association and linkage studies of CRH and PENK genes in bipolar disorder: a collaborative IGSLI study
In: American Journal of Medical Genetics, roč. 96, 2000, s. 178-181, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0148-7299, psychiatrie. IF = 2.479 (2000), MSM 111100001

Alda, M. - Grof, P. - Ravindran, L. - Cavazzoni, P. - Zvolský, Petr - /
Anticipation in bipolar illnes: is age at onset a valid criterion
In: American Journal of Medical Genetics, 2000, s. -, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0148-7299, psychiatrie. IF = 2.479 (2000), MSM 111100001


Publikace dle jednotlivých pracovišť