1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abouaf, L. - Panouilleres, M. - Thobois, S. - Majerová, Veronika - Vighetto, A. - Pelisson, D. - Tilikete, C.
Mécanismes de plasticité saccadique chez les patients atteints de maladie de Parkinson
In: Journal Francais d'Ophtalmologie, roč. 35, č. 4, 2012, s. 242-250, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0181-5512//000303732500002, IF = 0.438 (2012),

Adam, Pavel - Zeman, David - Kalistová, Hana - Seidl, Zdeněk - Obenberger, Jiří - /
Cytologické likvorové nálezy u brain lupus
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 63/96, č. 3, 2000, s. 195-195, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7859, neurologie. IF = 0.059 (2000), IZ3643,

Adamovičová, M. - Jech, Robert - Urgošík, Dušan
Ovlivnění sekundární dystonie metodou DBS - 2 sourozenci s Morbus Hallervorden-Spatz (novější název PKAN)
In: Sborník abstrakt a odborný program, Triton, Praha, 2006, s. 36-37, abstrakt ve sborníku,

Adamovičová, Miriam - Fabriciová, K. - Jakubíková, Michala - Příhodová, Iva - Klement, Petr - Sýkora, P. - Dusl, M. - Abicht, A. - Zeman, Jiří - Seeman, P. - Honzík, Tomáš
Kongenitální myastenie jako příčina respiračního selhání u dvou kojenců a batolete - kazuistiky
In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, roč. 75, č. 6, 2012, s. 757-762, V - kazuistika, 1210-7859//000311242700014, IF = 0.366 (2012), MSM0021620849

Adamovičová, Miriam - Jech, Robert - Urgošík, Dušan - Špačková, Nataša - Křepelová, Anna
Pallidal stimulation in siblings with pantothenate kinase-associated neurodegeneration: Four-year follow-up
In: Movement Disorders, roč. 26, č. 1, 2011, s. 184-187, XIII - letter to the editors ve vědeckém / odborném časopise, 0885-3185//000288178400037, IF = 4.505 (2011), GA309/09/1145, 1A8629, MSM0021620849,MZ0FNM2005

Ahmed, M. - Bassetti, C. - Becker, P. - Michael, B. - Black, J. - Bogan, R. - Chesson JR, A. - Cook, J. - Nevšímalová, Soňa - Šonka, Karel - Xyrem Group - /
Further evidence supporting the use of sodium oxybate for the treatment of cataplexy: a double-blind, placebo-controlled study in 228 patients
In: Sleep Medicine, roč. 6, č. 5, 2005, s. 415-421, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1389-9457, neurologie. IF = 2.711 (2005), jine-verejne-zdroje,

Ambler, Zdeněk - Bauer, Jiří
Cévní onemocnění mozku
Klinická neurologie-1. a 2. část speciální, Triton, Praha, 2010, s. 3-111, učebnice VŠ,

Ambler, Zdeněk - Bednařík, Josef - Růžička, Evžen
Klinická neurologie 1. část obecná
Triton, Praha, 2008, monografie,

Ambler, Zdeněk - Bednařík, Josef - Růžička, Evžen - /
Klinická neurologie - část obecná
Triton, Praha, 2004, monografie, MSM 111100001

Ambrož, David - Jansa, Pavel - Pretl, Martin - Paleček, Tomáš - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš
Těžká prekapilární plicní hypertenze u syndromu obstrukční spánkové apnoe
In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, roč. 4, č. 3, 2007, s. 33-36, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-0518, kardiologie - pneumologie, jine-verejne-zdroje,


Publikace dle jednotlivých pracovišť