1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Bittenglová, R. - Pešek, M. - Mukenšnabl, P. - Chudáček, Z. - Homolka, Jiří - Povýšil, Ctibor
Granulomatóza z Langerhansových buněk
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 5, 2002, s. 196-202, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bohut, Vasil
Diskuzní příspěvek k práci Losse S. - Bulava, A. - Kolek C. - Grygárková I. : Pneumonie polykačů ohně
In: Studia Pneumologica et Phtiseologica, roč. 64, č. 2, 2004, s. 107-107, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, peumologie.,

Bohut, Vasil - Homolka, Jiří
Pneumologická terminologie - poklep a poslech
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 4, 2002, s. 127-128, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bohut, Vasil - Homolka, Jiří
Pokroky v radiodiagnostice
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 4, 2002, s. 126-126, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bohut, Vasil - Homolka, Jiří
Současná pneumologická diagnostika
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 3, 2002, s. 85-88, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bortlová, Alena
Přínos funkčního vyšetření plic u difúzních intersticiálních plicních procesů
In: Funkční vyšetření plic, GEUM, Praha, 2003, s. 106-110, monografie,

Bortlová, Alena
Počet astmatiků celosvětově roste
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 55, č. 6, 2006, s. 23-24, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, pneumologie,

Bortlová, Alena
Funkční vyšetření plic u nemocných s difusními intersticiálními plicními procesy
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 3, 2002, s. 89-91, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bortlová, Alena
Bronchiální astma
In: Trendy v medicíně, roč. 4, č. 4, 2002, s. 3-5, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9046, pneumologie.,

Bortlová, Alena
Hodnocení ventilační poruchy
In: Pracovní lékařství, roč. 54, č. 1, 2002, s. 35-35, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0032-6291, pneumologie.,

Bortlová, Alena
Současné postupy v léčbě stabilizované chronické obstrukční nemoci plicní
In: Časopis lékařů českých, roč. 146, č. 12, 2007, s. 919-921, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, pneumologie, jine-verejne-zdroje,

Bortlová, Alena
Mykobakterióza při cystické degeneraci plic
In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, roč. 5, č. 3, 2008, s. 4-8, V - kazuistika, 1802-0518, pneumologie//_,

Čáp, Petr - Dryahina, Kseniya - Pehal, František - Spanel, Patrik
Selected ion flow tube mass spectrometry of exhaled breath condensate headspace
In: Rapid Communications in Mass Spectrometry, roč. 22, č. 18, 2008, s. 2844-2850, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0951-4198//000259738700012, pneumologie. IF = 2.772 (2008),

Čáp, Petr - Malý, Marek - Pehal, František - Pelikán, Zdeněk
Exhaled leukotrienes and bronchial responsiveness to methacholine in patients with seasonal allergic rhinitis
In: Annals of Allergy, Asthma, and Immunology, roč. 102, č. 2, 2009, s. 103-109, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1081-1206//000263084000004, IF = 2.457 (2009), NL7024,

Demeš, Rudolf - Trča, Stanislav - Čermák, Stanislav - Homolka, Jiří - Zemanová, Milada - Vondráčková, M. - Stříteský, Martin - Hořejš, Josef
Chirurgická léčba recidivujících maligních pleurálních výpotků
In: Zborník abstraktov, Environment, Nitra, 2006, s. 140-140, abstrakt ve sborníku,

Demeš, Rudolf - Výborný, Josef - Trča, Stanislav - Uchytil, Zdeněk - Stříteský, Martin - Bělohlávek, Jan - Hořejš, Josef - Schwarz, Zdeněk - Homolka, Jiří - Marel, Miloslav - /
Život ohrožující tupá poranění hrudníku
I.chirurgická klinika VFN, Praha, 2006, s. 1-1, abstrakt ve sborníku,

Drábková, Jarmila - Votava, Vladimír
Syndrom akutní dechové tísně
In: Lékařské repetitorium, Galén, Praha, 2003, s. 571-571, repetitorium,

Erban, J. - Malý, M. - Homolka, Jiří
Dlouhodová domácí oxygenoterapie v České republice. Stav po 8 letech
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 63, č. 1, 2003, s. 3-7, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie., IZ4184,

Erban, J. - Mazáková, Helena - Nečas, Emanuel - Šulc, Karel - Malý, M. - Mašková, K. - Homolka, Jiří
Predikční význam sekundární polycytemie u hypoxemické CHOPN
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 63, č. 2, 2003, s. 47-50, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie., IZ4184,

Erban, Jiří - Mazáková, Helena - Nečas, Emanuel - Šulc, Karel - Malý, Marek - /
Sekundární polycytemie u nemocných indikovaných k DDOT
In: Sborník abstrakt, 2000, s. 115-115, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť