1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Bittenglová, R. - Pešek, M. - Mukenšnabl, P. - Chudáček, Z. - Homolka, Jiří - Povýšil, Ctibor
Granulomatóza z Langerhansových buněk
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 5, 2002, s. 196-202, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bohut, Vasil
Diskuzní příspěvek k práci Losse S. - Bulava, A. - Kolek C. - Grygárková I. : Pneumonie polykačů ohně
In: Studia Pneumologica et Phtiseologica, roč. 64, č. 2, 2004, s. 107-107, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, peumologie.,

Bohut, Vasil - Homolka, Jiří
Pneumologická terminologie - poklep a poslech
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 4, 2002, s. 127-128, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bohut, Vasil - Homolka, Jiří
Pokroky v radiodiagnostice
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 4, 2002, s. 126-126, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bohut, Vasil - Homolka, Jiří
Současná pneumologická diagnostika
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 3, 2002, s. 85-88, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bortlová, Alena
Přínos funkčního vyšetření plic u difúzních intersticiálních plicních procesů
In: Funkční vyšetření plic, GEUM, Praha, 2003, s. 106-110, monografie,

Bortlová, Alena
Počet astmatiků celosvětově roste
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 55, č. 6, 2006, s. 23-24, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, pneumologie,

Bortlová, Alena
Funkční vyšetření plic u nemocných s difusními intersticiálními plicními procesy
In: Studia pneumologica et phtiseologica, roč. 62, č. 3, 2002, s. 89-91, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-810X, pneumologie.,

Bortlová, Alena
Bronchiální astma
In: Trendy v medicíně, roč. 4, č. 4, 2002, s. 3-5, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-9046, pneumologie.,

Bortlová, Alena
Hodnocení ventilační poruchy
In: Pracovní lékařství, roč. 54, č. 1, 2002, s. 35-35, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0032-6291, pneumologie.,


Publikace dle jednotlivých pracovišť