1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Anděl, Michal - Brož, Jan - Cikrt, Miroslav - Čábelková, Zdeňka - Kocher, Martin - Kratochvíl, Antonín - Linková, Hana - Lukáš, Edgar - Nerudová, Jana - Pospíšil, Václav - Švanda, Jan - Těšinský, Václav - Tošnerová, Tamara - Vlachová, Tamara - Urban, Pavel
Suicide attempt via intravenous injection of elemental mercury. A case report and review of the literature
In: Acta Toxicologica, roč. 13, č. 1, 2005, s. 49-54, V - kazuistika, 1731-6383, nemoci z povolání - pracovní lékařství.,

Baron, L. - Brácha, J. - Cikrt, Miroslav - Langer, František - Krempa, V. - Komárek, L. - Melin, B. - Pelclová, Daniela - Tuček, Milan - Slíva, J.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích
Tigis, Praha, 2003, příručka, manuál,

Baron, L. - Krempa, V. - Tuček, Milan
Hodnocení a řízení rizika na pracovišti
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích, Tigis, Praha, 2003, s. 20-34, příručka, manuál,

Baron, L. - Krempa, V. - Tuček, Milan
Hodnocení a řízení rizika na pracovišti
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích, Tigis, Praha, 2004, s. 19-38, příručka, manuál,

Bartůňková, J. - Kolářová, Ivana - Šedivá, Alena - Pelclová, Daniela - Fenclová, Zdenka - /
Does silica cause vasculitis and kidney damage?
In: Clinical Immunology, roč. 99, č. 1, 2001, s. 107-107, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1521-6616, nemoci z povolání. IF = 2.760 (2001), MSM 111300001, NI6308

Bartůňková, J. - Pelclová, Daniela - Fenclová, Zdenka - Lebedová, Jindřiška - Tesař, Vladimír - Šedivá, Alena - Kolářová, Ivana - Dvořák, D. - Hladíková, M.
Expozice křemíku a ANCA-asociované vaskulitidy
15 s., Ústav imunologie 2. LF UK Praha, Praha, výzkumná zpráva, NI6308,

Bartůňková, J. - Pelclová, Daniela - Kolářová, Ivana - Fenclová, Zdenka - Lebedová, Jindřiška - Šedivá, Alena - Dvořák, Dušan - Tesař, Vladimír
Exposure to silica and ANCA-associated vasculitis (1)
In: Autoimmunity Reviews, roč. 1, č. 1-2, 2002, s. 59-59, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1568-9972, nemoci z povolání - pracovní lékařství., MSM 111300001, NI6308, MSM 111100005

Bartůňková, J. - Pelclová, Daniela - Kolářová, Ivana - Fenclová, Zdenka - Lebedová, Jindřiška - Šedivá, Alena - Tesař, Vladimír
Exposure to silica and ANCA-associated vasculitis (2)
In: Cleveland Clinic Journal of Medicine, roč. 69, č. Suppl. 2, 2002, s. SII168-SII168, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0891-1150, nemoci z povolání - pracovní lékařství. IF = 0.722 (2002), MSM 111100005, NI6308, MSM 111300001

Bartůňková, J. - Pelclová, Daniela - Skalická, Anna - Fenclová, Zdenka - Lebedová, Jindřiška - Šedivá, Alena - Dvořák, Dušan - Tesař, Vladimír
Etiologie ANCA-asociovaných vaskulitid: vliv sloučenin křemíku
In: Alergie, roč. 4, č. Suppl. 3, 2002, s. 32-32, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-3536, nemoci z povolání - pracovní lékařství., MSM 111300001, NI6308, MSM 111100005

Bartůňková, Jiřina - Pelclová, Daniela - Fenclová, Zdenka - Šedivá, Alena - Lebedová, Jindřiška - Tesař, Vladimír - Hladíková, Marie - Klusáčková, Pavlína
Exposure to silica and risk of ANCA-associated vasculitis
In: American Journal of Industrial Medicine, roč. 49, č. 7, 2006, s. 569-576, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0271-3586, imumologie - nefrologie - nemoci z povolání. IF = 1.433 (2006), NI6308, MZ0RU2005, MSM0021620812, MSM0021620807

Bartůňková, Jiřina - Pospíšilová, Dana - Pelclová, Daniela - Fenclová, Zdenka - Šedivá, Alena - Hladíková, Marie
Exposition to silica leads to the dysregulation of the monocyte and Th1-lymphocyte function independently to ANCA status. Study in vivo and in vitro
In.Kidney and Blood Pressure Research, roč. 26, č. 4, 2003, s. 260-260, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1420-4096, nemocí z povolání - pracovní lékařství. IF = 1.025 (2003), MSM 111100002, MSM 111300001, MZ000064203, MSM 111100005

Bašová, Pavlína - Navrátil, Tomáš - Šestáková, Ivana - Novotný, Ladislav - Šenholdová-Dlasková, Zdeňka
Stanovení cysteinu, cystinu a homocysteinu v biologické matrici
In: Sborník přednášek, Česká společnost chemická, Praha, 2003, s. 87-91, stať ve sborníku, GA101/02/U111/CZ - Universita Buenos Aires,

Baumruk, J. - Cikrt, Miroslav - Hlávková, J. - Jandák, Z. - Mathauserová, Zdena - Matoušek, O. - Tuček, Milan
Analýza rizik při práci. Příručka pro zaměstnavatele
Fortuna, Praha, 2002, příručka, manuál,

Baumruk, J./Fenclová, Zdenka - Urban, Pavel - Cikrt, Miroslav
Národní registr nemocí z povolání - zpráva o počtu a složení hlášených profesionálních onemocnění v České republice v roce 2004
In: Souhrnná sdělení , Státní zdravotní ústav, Praha, 2005, s. 38-38, abstrakt ve sborníku,

Baumruk, Jaroslav - Fenclová, Zdenka - Urban, Pavel - Cikrt, Miroslav
Národní registr nemocí z povolání - zpráva o počtu a složení hlášených profesionálních onemocnění v České republice v roce 2004
In: Česká a slovenská hygiena, roč. 2, č. Suppl. 3, 2005, s. 61-61, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-6722, nemoci z povolání - pracovní lékařství - toxikologie,

Bečvářová, Ludmila - Čerstvá, Michaela - Fenclová, Zdenka - Havlová, Dana - Šamánek, Jaromír - Šmerhovský, Zdeněk - Urban, Pavel
Occupational health hazards and their consequences
Environmental Health Monitoring System in the Czech Republic, Státní zdravotní ústav, Praha, 2008, s. 85-91, monografie,

Bečvářová, Ludmila - Čerstvá, Michaela - Fenclová, Zdenka - Havlová, Dana - Šamánek, Jaromír - Šmerhovský, Zdeněk - Urban, Pavel
Zdravotní rizika pracovních podmínek a jejich důsledky
Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky ve vztahu k životnímu prostředí, Státní zdravotní ústav, Praha, 2008, s. 90-97, monografie,

Bencko, Vladimír - Pelclová, Daniela
Occupational safety and health in the Czech Republic. Occupational Health Services.
In: Encyclopaedia of occupational health and safety, Safe Work Bookshelf, ILO 2005, Geneva, 2005, s. 1661-1665, encyklopedie, kompendium,

Bencko, Vladimír - Pelclová, Daniela
Les services de santé au travail en République Tcheque.
In: Encyclopaedia of occupational health and safety, Safe Woork Bookshelf, ILO 2005, Geneva, 2004, s. 1661-1665, encyklopedie, kompendium,

Bencko, Vladimír - Pelclová, Daniela
Salud y Seguridad en el Trabajo en la Republicca Checa.
In: Encyclopaedia of occupational health and safety. , Safe Woork Bookshelf, ILO 2005, Geneva, 2004, s. 1661-1665, encyklopedie, kompendium,


Publikace dle jednotlivých pracovišť