1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Anděl, Michal - Brož, Jan - Cikrt, Miroslav - Čábelková, Zdeňka - Kocher, Martin - Kratochvíl, Antonín - Linková, Hana - Lukáš, Edgar - Nerudová, Jana - Pospíšil, Václav - Švanda, Jan - Těšinský, Václav - Tošnerová, Tamara - Vlachová, Tamara - Urban, Pavel
Suicide attempt via intravenous injection of elemental mercury. A case report and review of the literature
In: Acta Toxicologica, roč. 13, č. 1, 2005, s. 49-54, V - kazuistika, 1731-6383, nemoci z povolání - pracovní lékařství.,

Barek, Jiří - Čížek, Karel - Fischer, Jan - Navrátil, Tomáš - Yosypchuk, Bogdan
Voltametrické stanovení genotoxických látek pomocí tuhých amalgamových elektrod
In: Sborník přednášek, Česká společnost chemická, Praha, 2005, s. 21-30, stať ve sborníku, 1H-PK/42, GA203/03/0182

Barek, Jiří - Fischer, Jan - Navrátil, Tomáš - Pecková, Karolína
Silver solid amalgam electrodes as sensor for chemical carcinogens
In: Sensors, roč. 2006, č. 6, 2006, s. 445-452, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1424-8220, pracovní lékařství - toxikologie. IF = 1.373 (2006), GA203/03/0182, 1H-PK/42,

Barek, Jiří - Fischer, Jan - Navrátil, Tomáš - Pecková, Karolína - Yosypchuk, Bogdan - Zima, Jiří
Nontraditional electrode materials in environmental analysis of biologically active organic compounds
In: Electroanalysis, roč. 19, č. 19-20, 2007, s. 2003-2014, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1040-0397, organická chemie - toxikologie. IF = 2.949 (2007), GP203/07/P261, GA203/07/1195, LC06035, MSM0021620857

Barek, Jiří - Fischer, Jiří - Konečná, Barbora - Kratzer, Jiří - Hrušková, Michaela - Navrátil, Tomáš - Novotný, Ladislav - Yosypchuk, Bogdan - Zima, Jiří
Voltammetric determination of cytostatics using silver solid amalgam electrode
In: Proceedings, Česká společnost chemická, Praha, 2003, s. 16-19, stať ve sborníku, 232/2002/B-CH/PrF, GA101/02/U111/CZ Universita Buenos Aires, 3250003427 - UNESCO, MSM 113100002

Barek, Jiří - Navrátil, Tomáš - Šebková, Světlana - Kopanica, Miloslav
Composite electrodes in environmental analytical chemistry
In: Book or Proceedings, Czech Chemical Society, Bayreuth, 2003, s. 3-8, stať ve sborníku, 232/2002/B-CH/PrF, GA101/02/U111/CZ - Universita Buenos Aires, MSM 113100002

Barek, Jiří - Navrátil, Tomáš - Yosypchuk, Bogdan
Solid amalgam electrodes as sensors for chemical carcinogens
In: Book of Abstracts, University of applied sciences, Jülich, 2005, s. 46-46, abstrakt ve sborníku, 1H-PK/42, GA203/03/0182

Baron, L. - Brácha, J. - Cikrt, Miroslav - Langer, František - Krempa, V. - Komárek, L. - Melin, B. - Pelclová, Daniela - Tuček, Milan - Slíva, J.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích
Tigis, Praha, 2003, příručka, manuál,

Baron, L. - Krempa, V. - Tuček, Milan
Hodnocení a řízení rizika na pracovišti
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích, Tigis, Praha, 2003, s. 20-34, příručka, manuál,

Baron, L. - Krempa, V. - Tuček, Milan
Hodnocení a řízení rizika na pracovišti
In: Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v malých a středních podnicích, Tigis, Praha, 2004, s. 19-38, příručka, manuál,


Publikace dle jednotlivých pracovišť