1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adamec, Stanislav
Diagnostika kolorektálního karcinomu
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 52, č. 1, 2003, s. 13-14, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, gastroenterologie - onkologie.,

Adamec, Stanislav
Generalizovaný adenokarcinom ovaria, napodobující fibrostenózující formu Crohnovy nemoci
In: Novinky z gastroenterologie, roč. 6, č. 2, 2000, s. 8-9, V - kazuistika, 1211-5738, gastroenterologie,

Adamec, Stanislav - Fried, Martin - Šrámková, P. - Lukáš, Milan
Endoskopická léčba obezity pomocí B. I. B. - naše zkušenosti
In: Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie, roč. 59, č. Suppl. 2, 2005, s. 28-28, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-323X, vnitřní lékařství,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan
Střevní eubiotika, desinficiencia a deflatulencia
In: Remedia, roč. 13, č. Suppl. 1, 2003, s. S87-S91, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, gastroenterologie - farmakologie.,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan
Symptomatologie, průběh a léčba při ulcerózní kolitidě
In: Zdravotnické noviny, roč. 49, č. 5, 2000, s. 5-5, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, gastroenterologie,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan
Střevní eubiotika, desinficiencia a deflatulencia
In: Remedia, roč. 10, č. 4, 2000, s. 267-271, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8947, gastroenterologie - flatulence,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Bortlík, Martin - Chalupná, Petra - Novotný, Aleš
Inflammatory bowel disease and occurrence of carcinoma and DALM our experience in 325 patients with large bowel inflamation in years 1997-2004
In: GUT - International Journal of Gastroenterology and Hepatology, roč. 53, č. Suppl. VI, 2004, s. A141-A141, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0017-5749, gastroenterologie. IF = 6.601 (2004),

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Hrubant, Karel - Dvořák, Milan - Vítková, Ivana
Nádory Vaterské papily a periampulární oblasti
In: Endoskopie, roč. 9, č. 4, 2000, s. 63-69, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-1074, gastroenterologie,

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Kuchařová, Alice - Novotný, Aleš - Bortlík, Martin
Pregnancy in patients with inflammatory bowel disease. A retrospective analysis of 21 cases
In: GUT - International Journal of Gastroenterology and Hepatology, roč. 51, č. Suppl. 3, 2002, s. A123-A123, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0017-5749, gastroenterologie. IF = 6.323 (2002),

Adamec, Stanislav - Lukáš, Milan - Kuchařová, Alice - Novotný, Aleš - Bortlík, Martin
Pregnancy in patients with inflammatory bowel disease. A retrospective analysis of 21 cases (2)
In: Poster Abstracts of Gastroenterology week, Freiburg, 2002, s. 20-20, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť