1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abs, R. - Wollmann, H. - Koltowska-Haggstrom, M. - Hána, Václav - Monson, J. - /
Determinants of IGF-1 SDS in young adults with severe childhood-onset growth hormone (GH) deficiency (CO-GHD) at re-start of GH treatment
ENEA 2008, Neuroendocrine association, Turecko, 2008, s. OC215-OC215, abstrakt ve sborníku,

Abs, Roger - Jonsson, P. - Koltowska-Haggstrom, M. - Monson, J. - Hána, Václav
Cildhood-Onset Growth Hormone Deficiency (CO-GHD): the outcome in adults based on the KIMS analysis of etiological subgroups
In: 12th International Congress of Endocrinology, International Society of Endocrinology, Lisabon, 2004, s. 116-116, abstrakt ve sborníku,

Adámek, Svatopluk - Broulík, Petr D. - Libánský, Petr - Tvrdoň, J. - Naňka, Ondřej
Záludnosti operací pro primární hyperparathyreózu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 6, č. Suppl. 2, 2003, s. 18-19, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, anatomie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, P. - Tvrdoň, Jiří - Pafko, Pavel - Broulík, Petr D.
Chirurgická léčba primární hyperparathyreozy na specializovaném pracovišti
In: Osteologický bulletin, roč. 7, č. 3, 2002, s. 95-98, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-3778, chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Libánský, P. - Tvrdoň, Jiří - Pafko, Pavel - Broulík, Petr D.
Naše zkušenosti s bilaterálním přístupem při chirurgické léčbě primární hyperparatyreózy
In: Rozhledy v chirurgii, roč. 81, č. 9, 2002, s. 443-449, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0035-9351, chirurgie., ND6856,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Lischke, Robert - Foltán, René - Kubinyi, Jozef - Broulík, Petr D.
Surgical therapy of primary hyperparathyrodism in the context of orthopaedic diagnosis and treatment: Our experiences in 441 patients
In: Acta Chirurgiae Orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca, roč. 78, č. 4, 2011, s. 355-360, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0001-5415//000295191900012, _, jine-verejne-zdroje,

Adámek, Svatopluk - Libánský, Petr - Schützner, Jan - Broulík, Petr D. - Belšan, T.
Operační přístup k mediastinálním adenomům a karcinomům parathyroidey
In: Sborník lékařský, roč. 101, č. 4, 2000, s. 307-314, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0036-5327, chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Vavřík, Jiří - Schützner, Jan - Broulík, Petr D. - Belšan, T.
Otázka nutnosti a spolehlivosti předoperačních lokalizačních vyšetření u primární hyperparathyreózy
In: Sborník lékařský, roč. 101, č. 4, 2000, s. 289-296, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0036-5327, chirurgie,

Adámek, Svatopluk - Vavřík, Jiří - Schützner, Jan - Broulík, Petr D. - Belšan, T.
Problematika operací pro primární hyperparathyreózu v terénu nodozní strumy
In: Sborník lékařský, roč. 101, č. 4, 2000, s. 297-306, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0036-5327, chirurgie,

Adamíková, A. - Bakala, J. - Rybka, J. - Svačina, Štěpán
Postavení adhezivních molekul ICAM-1, VCAM-1, Eselektinu a HS-CRP v detekci asymptomatické koronární nemoci u diabetiků 2. typu
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 10, č. Suppl. 1, 2007, s. 39-39, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, obezitologie, NR8384,

Adamíková, A. - Kojecký, V. - Rybka, J. - Svačina, Štěpán
Levels of adhesion molecules bear a relationship to triglyceride levels in type 2 diabetic subjects with proven silent ischemia
In: International Angiology, roč. 27, č. 4, 2008, s. 307-312, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0392-9590//000258752000007, angiologie - diabetologie. IF = 1.418 (2008), MSM0021620807

Adamíková, Alena
Některé aspekty patofyziologie makrovaskulárních komplikací u diabetiků 2. typu a jejich uplatnění
105 s., 1. LF UK Praha, Praha, 2007, dizertační práce (PhD.),

Adamíková, Alena - Bakala, Jiří - Bernatek, Jaromír - Rybka, Jaroslav - Svačina, Štěpán
Transient ischemic dilation ratio (TID) correlates with HbA1c in patients with diabetes type 2 with proven myocardial ischemia according to exercise myocardial SPECT
In: Annals of Nuclear Medicine, roč. 20, č. 9, 2006, s. 615-621, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0914-7187, diabetologie. IF = 0.779 (2006), MSM0021620807

Adamková, V. - Hubáček, Jaroslav - Lánská, Věra - Vrablík, Michal - Lesná, I.K. - Suchánek, P. - Zimmelová, P. - Veleminský, M.
Association between duration of the sleep and body weight
In: Physiological Research, roč. 58, č. Suppl. 1, 2009, s. S27-S31, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408//000270857100006, IF = 1.430 (2009), NR8895,

Al Taj, Z. - Límanová, Zdeňka - Hníková, O. - Krude, H. - Lebl, J.
O Matyáši, kterému přestala růst štítná žláza
In: Kazuistiky z molekulární genetiky, Galén, Praha, 2006, s. 93-95, monografie, MSM0021620814

Al Taji, E. - Biebermann, H. - Límanová, Zdeňka - Hníková, O. - Zikmund, J. - Dame, C. - Gruters, A. - Lebl, J. - Krude, H.
Screening for mutations in transcription factors in a Czech cohort of 170 patients with congenital and early-onset hypothyroidism: identification of a novel PAX8 mutation in dominantly inherited early-onset non-autoimmune hypothyroidism
In: European Journal of Endocrinology, roč. 156, č. 5, 2007, s. 521-529, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0804-4643, endokrinologie. IF = 3.239 (2007), jine-verejne-zdroje,

Aldhoon, B. - Hainer, Vojtěch - Bendlová, B. - Kunešová, Marie - Pařízková, Jana - Kabrnová, K. - Braunerová, Radka - Wagenknecht, Martin - Šrámková, D. - Hlavatý, P.
P-PPAR g polymorphism in obesity: Weight-loss maintenance, psychobehavioral indexes and energy intake during-year folow-up
In: International Journal of Obesity, roč. 28, č. Suppl. 1, 2004, s. S105-S105, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0307-0565, obezitologie. IF = 3.459 (2004), OC B17.40, VZ 23761

Anděl, M. - Novák, J. - Kučera, J. - Potočková, J. - Treslová, I. - Perušičová, Jindřiška - /
LADA type of diabetes among Prague urban unselected diabetic patients
In: Diabetologia, roč. 44, č. Suppl. 1, 2001, s. A104-A104, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0012-186X, diabetologie. IF = 6.299 (2001), NO5043,

Anděl, M. - Novák, Jan - Kučera, Petr - Březina, J. - Perušičová, Jindřiška - /
Diabeteas mellitus 1. typu manifestovaný ve vyšším věku, tzv. LADA (Latent Autoimmune diabetes in Adults)
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 4 , č. 3, 2001, s. 158-171, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-6853, diabetologie.,

Anderlová, Kateřina
Vliv farmakologických intervencí a redukční diety na metabolizmus tukové tkáně u pacientů s obezitou a diabetes mellitus 2. typu
110 s., 1. LF UK Praha, Praha, 2007, dizertační práce (PhD.),


Publikace dle jednotlivých pracovišť