1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abergel, E. - Chatellier, G. - Hagege, A.A. - Oblak, A. - Linhart, Aleš - Ducardonnet, A. - Menard, J.
Dilated cardiomyopathy patterns in very high level endurance athletes: serial evaluation of 286 professional bicyclists of the 'Tour de France'.
In: European Journal of Echocardiography, č. Abstr.Suppl. , 2003, s. 132-132, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1525-2167, kardiologie.,

Abergel, Eric - Chatellier, Gilles - Hagege, Albert A. - Oblak, Agnes - Linhart, Aleš - Ducardonnet, A. - Menard, Joel
Serial left ventricular adaptations in world-class professional cyclists
In: Journal of the American College of Cardiology (JACC), roč. 44, č. 1, 2004, s. 144-149, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0735-1097, kardiologie. IF = 9.133 (2004), jine-verejne-zdroje,

Ambrož, David - Jansa, Pavel - Marešová, Jana - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš
Infekční komplikace dlouhodobé intravenózní léčby epoprostenolem u pacientů s plicní arteriální hypertenzí
In: Cor et Vasa, roč. 51, č. 7-8, 2009, s. 488-490, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, _, MSM0021620817

Ambrož, David - Jansa, Pavel - Pretl, Martin - Paleček, Tomáš - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš
Těžká prekapilární plicní hypertenze u syndromu obstrukční spánkové apnoe
In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, roč. 4, č. 3, 2007, s. 33-36, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1802-0518, kardiologie - pneumologie, jine-verejne-zdroje,

Ambrož, David - Paleček, Tomáš - Jansa, Pavel - Jirát, Simon - Škvařilová, Marcela - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš
Prevalence posttrombotických změn hlubokých žil dolních končetin u nemocných s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí
In: Cor et Vasa, roč. 48, č. Suppl. 4, 2006, s. 2-3, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie,

Ambrož, David - Paleček, Tomáš - Lindner, Jaroslav - Jansa, Pavel - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš
Změny vybraných echokardiografických parametrů funkce pravé komory po plicní endarterektomii
In: Cor et Vasa, roč. 49, č. Suppl.4, 2007, s. 3-3, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie,

Ambrož, David - Pretl, Martin - Paleček, Tomáš - Jansa, Pavel - Šonka, Karel - Linhart, Aleš
Vliv léčby syndromu obstrukční spánkové apnoe na těžkou plicní prekapilární hypertenzi
In: Cor et Vasa, roč. 49, č. 6, 2007, s. K180-K180, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie,

Ambrož, David - Tegzová, D. - Jansa, Pavel - Paleček, Tomáš - Aschermann, Michael - Linhart, Aleš
Výskyt plicní hypertenze u systémového lupus erthematodes: echokardiografická studie
In: Cor et Vasa, roč. 48, č. Suppl. 4, 2006, s. 3-3, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie, NR7898

Aschermann, Michael
Výsledky studie REVERSAL
In: Intervenční a akutní kardiologie, roč. 2, č. Suppl. A, 2003, s. A6-A6, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1212-807X, kardiologie.,

Aschermann, Michael
Nové poznatky v patofyziologii akutních koronárních syndromů
In: Cor et Vasa, roč. 45, č. Suppl. 4, 2003, s. 1-1, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0010-8650, kardiologie.,


Publikace dle jednotlivých pracovišť