1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Adam, Zdeněk - Bačovský, Jaroslav - Flochová, Emília - Gregora, Evžen - Gumulec, Jaromír - Hudeček, Ján - Kafková, Adriana - Kessler, Petr - Kotouček, Pavol - Koza, Ivan - Koza, Vladimír - Krejčí, Marta - Kubisz, Peter - Lakota, Ján - Lemež, Peter - Maisnar, Vladimír - Markuliak, Imrich - Mistrík, Martin - Penka, Miroslav - Pour, Luděk - Řezníček, Jiří - Schützová, Miroslava - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír - Špička, Ivan - Tóthová, Elena - Walterová, Lenka
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Zdrojová data použitá pro Doporučení České myelomové skupiny, Myelomové sekce České hematologické společnosti a expertů Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu
In: Transfuze a hematologie dnes, roč. 11, č. Suppl. 1, 2005, s. 12-51, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-5763, hematologie - onkologie,

Adam, Zdeněk - Bačovský, Jaroslav - Flochová, Emília - Gregora, Evžen - Gumulec, Jaromír - Hudeček, Ján - Kafková, Adriana - Kessler, Petr - Kotouček, Pavol - Koza, Ivan - Koza, Vladimír - Krejčí, Marta - Kubisz, Peter - Lakota, Ján - Lemež, Peter - Maisnar, Vladimír - Markuliak, Imrich - Mistrík, Martin - Penka, Miroslav - Pour, Luděk - Řezníček, Jiří - Schützová, Miroslava - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír - Špička, Ivan - Tóthová, Elena - Walterová, Lenka
Diagnostika a léčba mnohočetného myelomu. Doporučení vypracované Českou myelomovou skupinou, Myelomovou sekcí České hematologické společnosti a experty Slovenské republiky pro diagnostiku a léčbu mnohočetného myelomu
In: Transfuze a hematologie dnes, roč. 11, č. Suppl. 1, 2005, s. 3-11, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-5763, hematologie - onkologie,

Adam, Zdeněk - Straub, Jan - Ščudla, Vladimír
Doporučení České myelomové skupiny (CMG) pro zajištění časné diagnostiky mnohočetného myelomu v podmínkách ambulantní klinické praxe
In: Časopis lékařů českých, roč. 146, č. 9, 2007, s. 671-672, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, hematologie - onkologie,

Anzenbacherová, Eva - Anzenbacher, Pavel - Perlík, František - Květina, Jaroslav
Use of a propafenone metabolic ratio as a measure of CYP2D6 activity
In: International Journal of Clinical Pharmacology and Therapeutics, roč. 38, č. 9, 2000, s. 426-429, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0946-1965, klinická farmakologie. IF = 1.222 (2000),

Babická, Libuše - Malinová, Eva - Zemanová, Zuzana - Berková, Adéla - Tajtlová, Jana - Zuna, J. - Mejstříková, Ester - Starý, Jan - Michalová, Kyra
Molecular cytogenetic study of childhood T-ALL
In: Haematologica, roč. 93, č. Suppl. 1, 2008, s. 231-231, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0390-6078, molekulární cytogenetika. IF = 5.978 (2008), LC535, NR9227, MSM0021620813

Babická, Libuše - Ransdorfová, Šárka - Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Pavlištová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, J. - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Komplexní přestavby chromosomů u dospělých nemocných s MDS a AML jsou špatným prognostickým ukazatelem
In: Sborník abstraktů, Rubico, Olomouc, 2006, s. 25-25, abstrakt ve sborníku, LC535, GA301/04/0407,

Babická, Libuše - Ransdorfová, Šárka - Březinová, Jana - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Analysis of complex chromosomal rearrangements in adult patients with MDS and AML by multicolor FISH
In: Leukemia Research, roč. 31, č. 1, 2007, s. 39-47, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0145-2126, genetika - hematologie. IF = 2.561 (2007), NR7995, GA301/04/0407, LC535,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Pavlištová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Complex chromosomal rearrangements in adult patients with AML are independent prognostic factor
In: Haematologica, 2007, s. 360-360, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0390-6078, genetika - hematologie. IF = 5.516 (2007), NR9227, LC535, MSM0021620808

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Pavlištová, Lenka - Šišková, Magda - Maaloufová, Jaqueline - Čermák, Jaroslav - Michalová, Kyra
Molecular cytogenetic study of complex chromosomal rearrangements in adult patients with AML
In: Chromosome Research, roč. 15, č. Suppl. 1, 2007, s. 173-174, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0967-3849, genetika - hematologie. IF = 3.469 (2007), LC535, NR9227, MSM0021620808

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Malinová, Eva - Berková, Adéla - Tajtlová, Jana - Michalová, Kyra
Molekulárně cytogenetická analýza leukemických buněk u dětských T-ALL
In: Abstrakta v elektronické podobě, Praha, 2007, s. CD17-CD17, abstrakt ve sborníku, LC535, NR9227, MSM0021620813

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Malinová, Eva - Berková, Adéla - Tajtlová, Jana - Zuna, J. - Mejstříková, Ester - Starý, Jan - Michalová, Kyra
Molekulární cytogenetika v diagnostice dětských T-ALL
In: Program/Sborník abstrakt, RNDr. F. Skopec, CSc. - NUCLEUS HK, Hradec Králové, 2007, s. 37-37, abstrakt ve sborníku, LC535, NR9227, MSM0021620813

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Michalová, Kyra - Šindelářová, Lenka - Ransdorfová, Šárka - Březinová, Jana - Oltová, Alexandra - Mentzlová, Dita - Jarošová, Marie - Holzerová, Milena - /
Prognostic significance of additional chromosomal aberrations in children with ETV6-AML1 positive acute lymphoblastic leukemia
In: Hematology Journal, roč. 90, č. 2, 2005, s. 217-217, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1466-4860, hematologie - cytogenetika, NC7490, GA301/04/0407, MSM0021620813

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Klamová, Hana - Šišková, Magda - Michalová, Kyra
Komplexní změny karyotypu u nemocných s chronickou myeloidní leukemií
In: Abstrakty, Rubico, Olomouc, 2005, s. 67-67, abstrakt ve sborníku, GA301/04/0407,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Michalová, Kyra
Analýza komplexních přestaveb u nemocných s chronickou myeloidní leukemií metodou mFISH
In: Abstrakty, Cytogenetická sekce Čs.biologické společnosti SLG ČLS JEP, Brno, 2005, s. 1-1, abstrakt ve sborníku, GA301/04/0407,

Babická, Libuše - Zemanová, Zuzana - Šindelářová, Lenka - Březinová, Jana - Ransdorfová, Šárka - Michalová, Kyra
Complex chromosomal rearrangements in patients with chronic myeloid leukemia (CML)
In: Abstract book for LIMSC, Leiden International Medical Students Congress, Leiden, 2005, s. 144-144, abstrakt ve sborníku, GA301/04/0407,

Babjuk, Marko - Pešl, Michal - Zemanová, Zuzana - Houšková, Lucie - Pavlištová, Lenka - Soukup, Viktor - Michalová, Kyra - Dvořáček, Jan
Neinvazivní detekce nádorů močového měchýře průkazem chromozomálních aberací metodou FISH (fluorescence in situ hybridization)
In: Česká urologie, roč. 9, č. 2, 2005, s. 27-27, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, urologie - cytogenetika,

Babjuk, Marko - Petřík, Radko - Jirsa, Milan - Ibrahim, Ziad - Smolová, Helena - Dvořáček, Jan - Jarolím, Ladislav - Novák, Jaroslav - Slavkovská, Eva - Cejnarová, Jaroslava
Přínos fluorescenční cytoskopie, BTA STAT testu a cytologie při monitorování výsledku intravesikální léčby BCG vakcínou u povrchových nádorů močového měchýře
In: Urológia, roč. 6, č. 1, 2000, s. 30-30, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1335-3071, urologie,

Babjuk, Marko - Petřík, Radko - Jirsa, Milan - Soukup, Viktor - Sedláček, Josef - Dvořáček, Jan - Jarolím, Ladislav - Novák, Jaroslav
Přínos fluorescenční cystoskopie při monitorování výsledků intravezikální léčby BCG vakcínou u povrchových nádorů močového měchýře
In: Česká urologie, roč. 5, č. 4, 2001, s. 18-18, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, urologie - onkologie - endoskopie.,

Babjuk, Marko - Petřík, Radko - Soukup, Viktor - Jirsa, Milan - Dvořáček, Jan - /
Fluorescenční cystoskopie
In: Vybrané otázky onkologie VI. , Galén, Praha, 2002, s. 17-19, abstrakt ve sborníku, ND6854, MSM 111100005

Babjuk, Marko - Stepp, H. - Jirsa, Milan - Hofstetter, A. - Dvořáček, Jan
Photodynamic effect of TPPS4 on human bladder carcinoma cells in vitro
In: BJU International, roč. 86, č. Suppl. 3, 2000, s. 89-89, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1464-4096, urologie. IF = 0.817 (2000),


Publikace dle jednotlivých pracovišť