1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abrahámová, Jitka
Nejnovější poznatky v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu
In: Acta medicinae, roč. 1, č. 2, 2012, s. 30-34, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1805-398X, _, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš
Komentář k článku Köhler O,Belej K. Léčba uroteliálního karcinomu horních močových cest
In: Urologie pro praxi, roč. 13, č. 5, 2012, s. 208-208, IV - recenze, 1213-1768, _, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš
Retreatment trastuzumabem po progresi na léčbě trastuzumabem a lapatinibem u pacientek s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu
In: Onkologie, roč. 6, č. 4, 2012, s. 219-220, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1802-4475, _, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Abrahámová, Jitka
Germinální nádory varlat - přehled diagnostiky a terapie
In: Acta medicinae, roč. 1, č. 2, 2012, s. 52-54, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1805-398X, _, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Dušek, P. - Brisuda, A. - Šimonová, K. - Fencl, P. - Jarkovský, J. - Babjuk, M. - Abrahámová, Jitka
Pozitronová emisní tomografie a klinické prediktory přežití u primárních extragonadálních germinálních nádorů
In: Klinická onkologie, roč. 25, č. 3, 2012, s. 178-183, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, _, NS10420,

Büchler, Tomáš - Grimová, Jana - Umhoová, Pavla - Žitňanská, Lucie - Abrahámová, Jitka
Neonkologické pozdní následky terapie germinálních nádorů varlat
In: Urologie pro praxi, roč. 13, č. 4, 2012, s. 163-166, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-1768, _, NS10420,

Büchler, Tomáš - Klapka, R. - Melichar, B. - Brabec, P. - Dusek, L. - Vyzula, R. - Abrahámová, Jitka
Sunitinib followed by sorafenib or vice versa for metastatic renal cell carcinoma-data from the Czech registry
In: Annals of Oncology, roč. 23, č. 2, 2012, s. 395-401, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0923-7534//000299744400018, IF = 7.384 (2012), jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Nohejlová-Medková, A. - Kupec, M. - Blaha, M. - Pavlík, T. - Dušek, L. - Abrahámová, Jitka
Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu.
In: Klinická onkologie, roč. 25, č. 6, 2012, s. 440-444, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, _, operacni-programy,

Büchler, Tomáš - Novotný, Jan - Foldyna, Martin
Testikulární nádory (C62)
Onkologie v klinické praxi, Mladá fronta, Praha, 2012, s. 359-371, monografie, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Pavlik, T - Bortlicek, Z - Poprach, A - Vyzula, R - Abrahámová, Jitka - Melichar, B
Objective response and time to progression on sequential treatment with sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma
In: Medical oncology, roč. 29, č. 5, 2012, s. 3321-3324, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1357-0560//000311513800046, IF = 2.147 (2012), jine-verejne-zdroje,


Publikace dle jednotlivých pracovišť