1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Abrahámová, Jitka
Nejnovější poznatky v léčbě pokročilého hepatocelulárního karcinomu
In: Acta medicinae, roč. 1, č. 2, 2012, s. 30-34, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1805-398X, _, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš
Komentář k článku Köhler O,Belej K. Léčba uroteliálního karcinomu horních močových cest
In: Urologie pro praxi, roč. 13, č. 5, 2012, s. 208-208, IV - recenze, 1213-1768, _, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš
Retreatment trastuzumabem po progresi na léčbě trastuzumabem a lapatinibem u pacientek s metastatickým HER2-pozitivním karcinomem prsu
In: Onkologie, roč. 6, č. 4, 2012, s. 219-220, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1802-4475, _, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Abrahámová, Jitka
Germinální nádory varlat - přehled diagnostiky a terapie
In: Acta medicinae, roč. 1, č. 2, 2012, s. 52-54, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1805-398X, _, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Dušek, P. - Brisuda, A. - Šimonová, K. - Fencl, P. - Jarkovský, J. - Babjuk, M. - Abrahámová, Jitka
Pozitronová emisní tomografie a klinické prediktory přežití u primárních extragonadálních germinálních nádorů
In: Klinická onkologie, roč. 25, č. 3, 2012, s. 178-183, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, _, NS10420,

Büchler, Tomáš - Grimová, Jana - Umhoová, Pavla - Žitňanská, Lucie - Abrahámová, Jitka
Neonkologické pozdní následky terapie germinálních nádorů varlat
In: Urologie pro praxi, roč. 13, č. 4, 2012, s. 163-166, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-1768, _, NS10420,

Büchler, Tomáš - Klapka, R. - Melichar, B. - Brabec, P. - Dusek, L. - Vyzula, R. - Abrahámová, Jitka
Sunitinib followed by sorafenib or vice versa for metastatic renal cell carcinoma-data from the Czech registry
In: Annals of Oncology, roč. 23, č. 2, 2012, s. 395-401, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0923-7534//000299744400018, IF = 7.384 (2012), jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Nohejlová-Medková, A. - Kupec, M. - Blaha, M. - Pavlík, T. - Dušek, L. - Abrahámová, Jitka
Porovnání nákladů u režimů XELOX a FOLFOX-4 v léčbě kolorektálního karcinomu.
In: Klinická onkologie, roč. 25, č. 6, 2012, s. 440-444, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, _, operacni-programy,

Büchler, Tomáš - Novotný, Jan - Foldyna, Martin
Testikulární nádory (C62)
Onkologie v klinické praxi, Mladá fronta, Praha, 2012, s. 359-371, monografie, jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Pavlik, T - Bortlicek, Z - Poprach, A - Vyzula, R - Abrahámová, Jitka - Melichar, B
Objective response and time to progression on sequential treatment with sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma
In: Medical oncology, roč. 29, č. 5, 2012, s. 3321-3324, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1357-0560//000311513800046, IF = 2.147 (2012), jine-verejne-zdroje,

Büchler, Tomáš - Simonova, K - Fencl, P - Jarkovsky, J - Abrahámová, Jitka
Clinical Outcomes of Patients with Nonseminomatous Germ Cell Tumours and Negative Postchemotherapy Positron Emission Tomography
In: Cancer investigation, roč. 30, č. 6, 2012, s. 487-492, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0735-7907//000304751300006, IF = 2.238 (2012), NS10420,

Grimová, J. - Büchler, Tomáš - Fencl, P. - Šimonová, K. - Donátová, Zuzana - Boublíková, Ludmila - Kupec, M. - Jarabák, J. - Zachoval, R. - Abrahámová, Jitka
Korelace výsledku pozitronové emisní tomografie a nálezu při resekci reziduálních lézí po chemoterapii neseminomových germinálních nádorů
In: Česká urologie, roč. 16, č. 1, 2012, s. 43-49, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-8729, _, NS10240,

Poprach, A - Bortlicek, Z - Büchler, Tomáš - Melichar, B - Lakomy, R - Vyzula, R - Brabec, P - Svoboda, M - Dusek, L - Gregor, J
Patients with advanced and metastatic renal cell carcinoma treated with targeted therapy in the Czech Republic: twenty cancer centres, six agents, one database
In: Medical oncology, roč. 29, č. 5, 2012, s. 3314-3320, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1357-0560//000311513800045, IF = 2.147 (2012), MZ0MOU2005

Poprach, A - Pavlik, T - Melichar, B - Puzanov, I - Dusek, L - Bortlicek, Z - Vyzula, R - Abrahámová, Jitka - Büchler, Tomáš
Skin toxicity and efficacy of sunitinib and sorafenib in metastatic renal cell carcinoma: a national registry-based study
In: Annals of oncology, roč. 23, č. 12, 2012, s. 3137-3143, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0923-7534//000311642100021, IF = 7.384 (2012), MZ0MOU2005

Poprach, A. - Büchler, Tomáš - Bortlíček, Z. - Dušek, L. - Vyzula, R.
Klinický registr RENIS
In: Klinická onkologie, roč. 25, č. 4, 2012, s. 299-301, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-495X, _, jine-verejne-zdroje,

Stenner, F - Chastonay, R - Liewen, H - Haile, SR - Cathomas, R - Rothermundt, C - Siciliano, RD - Stoll, S - Knuth, A - Büchler, Tomáš - Porta, C - Renner, C - Samaras, P
A Pooled Analysis of Sequential Therapies with Sorafenib and Sunitinib in Metastatic Renal Cell Carcinoma
In: Oncology, roč. 82, č. 6, 2012, s. 333-340, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0030-2414//000306100400006, IF = 2.165 (2012), jine-verejne-zdroje,


Publikace dle jednotlivých pracovišť