1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Cihlář, Jan
Vzácná varianta pražského groše Jana Lucemburského a VI. skupina Castelinovy typologie.
In: Numismatické listy, roč. 67, č. 3, 2012, s. 131-134, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0029-6074, _, neverejne-zdroje,

Cihlář, Jan - Zazula, Roman - Žáčková, Martina
Pacienti s težkou akutní pankreatitidou hospitalizovaní na ARK FTN Praha
In: Ročenka intenzivní medicíny 2005, Galén, Praha, 2005, s. 209-212, abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horaždovský, P. - Vernerová, A. - Bártů, Václava - Vašáková, Martina - Zazula, Roman - Spálený Antonín - Schindler, Ivo
Systematická radikální mediastinální lymfadenektomie
In: Aktuality oboru TRN, Hradec Králové, 2007, s. 9-11, abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice
Hrudní chirurgie v diagnostice a léčbě plicních onemocnění - ne vždy úspěšná
In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, roč. 6, č. 3, 2009, s. S29-S30, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1802-0518, _,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice
Naše zkušenosti s VTS/VATS operacemi plic
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Geum, Semily, 2009, s. 16-17, abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice - Vašáková, Martina
Naše zkušenosti s VATS resekcemi plic
Sborník abstrakt, GEUM, Semily, 2009, s. 20-21, abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Vernerová, Alice - Bártů, Václava - Vašáková, Martina - Spálený, Antonín - Schindler, Ivo
Totální mediastinální lymadenektomie
In: Ročenka intenzivní medicíny 2006, Anesteziologicko-resuscitační-klinika 1.lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, Kroměříž, 2006, s. 40-42, ročenka,

Hytych, Vladislav - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo
Volumreduktivní operace a bulektomie, taktika a technika
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Geum, Semily, 2009, s. 12-13, abstrakt ve sborníku,

Měšťák, Jan
Komplexní chirurgická péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu
In: Časopis lékařů českých, roč. 142, č. 12, 2003, s. 250-253, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, plastická chirurgie,

Pokorná, Milana - Nečas, Emanuel - Skřipský, Roman - Kratochvíl, Jaroslav - Andrlík, Michal - Franěk, Ondřej
How accurately can the aetiology of cardiac arrest be established in an out-of-hospital setting? Analysis by 'Concordance in Diagnosis Crosscheck Tables'
In: Resuscitation, roč. 82, č. 4, 2011, s. 391-397, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0300-9572//000289555800006, IF = 3.601 (2011), NR7970, MSM0021620806

Průcha, M. - Zazula, Roman - Dubská, L.
Pro-atrial natriuretic peptide does not predict survival in patients with sepsis
Intensive care medicine, Suplement 1, Springer, Germany, Berlin, 2008, s. 211-211, abstrakt ve sborníku,

Průcha, Miroslav - Deigner, Hans-Petr - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Kavka, Bohumil - Blaess, Marcus - Moeller, Eva - Landre, Julien - Reinhart, Konrad - Russwurm, Stefan
Gene expression in sepsis is independent of center-associated effects and indicates a tight regulation of the inflammatory process
In: Critical Care, roč. 10, č. Suppl. 1, 2006, s. P92-P92, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1466-609X, intenzivní medicína. IF = 3.116 (2006),

Průcha, Miroslav - Herold, Ivan - Zazula, Roman - Dubská, Ludmila - Kavka, Bohumil
Monocytární deaktivace a produkce tumor nekrotizujícího faktoru alfa ex vivo - prognostické parametry u pacientů jednotek intenzívní péče
In: Anesteziologie a intenzivní medicína, roč. 14, č. 5, 2003, s. 223-227, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-2158, intenzivní medicína,

Průcha, Miroslav - Herold, Ivan - Zazula, Roman - Dubská, Ludmila - Kavka, Bohumil
Srovnání prokalcitoninu, interleukinu-6 a C-reaktivního proteinu v diferenciální diagnostice pacientů JIP se syndromem sepse
In: Vnitřní lékařství, roč. 49, č. 7, 2003, s. 541-547, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, molekulární biologie,

Průcha, Miroslav - Moller, Eva - Deigner, Peter - Russwurm, Stefan - Matoška, Václav - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Sedláčková, Ludmila
Gene expression in septic patients manifest significant diagnostic signatures despite strong center-associated effects
In: FEBS Journal, roč. 272, č. Suppl. 1, 2005, s. 131-131, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1742-464X, molekulární biologie,

Průcha, Miroslav - Ruryk, Andriy - Boriss, Hinnerk - Möller, Eva - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Claus, Ralf - Reinhart, Konrad - Deigner, Peter - Russwurm, Stefan
Expression profiling: toward and application in sepsis diagnostics
In: Shock, roč. 22, č. 1, 2004, s. 29-33, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1073-2322, molekulární biologie. IF = 3.122 (2004), jine-verejne-zdroje,

Průcha, Miroslav - Sedláčková, Lenka - Hynek, T. - Zazula, Roman - /
Srovnání semikvantitativního a kvantitativního stanovení prokalcitoninu u kriticky nemocných
In: Anesteziologie a intenzivní medicína, roč. 20, č. 5, 2009, s. 281-281, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1214-2158, _,

Průcha, Miroslav - Zazula, Roman - Dubská, L. - Sedláčková, L.
Pro-atriální natriuretický peptid u pacientů v sepsi, těžké sepsi a septickém šoku
In: Klinická biochemie a metabolismus, roč. 15, č. 3, 2007, s. 127-131, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7921, intenzívní medicína, jine-verejne-zdroje,

Průcha, Miroslav - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Dostál, Miroslav - Dubská, Ludmila
Pro-natriuretický peptid - prognostický parametr u pacientů v sepsi?
In: Ročenka intenzivní medicíny 2005, Galén, Praha, 2005, s. 224-224, abstrakt ve sborníku,

Průcha, Miroslav - Zazula, Roman - Herold, Ivan - Dostál, Miroslav - Kavka, Bohumil
Pro-atrial natriuretic peptide in patients with sepsis, severe sepsis and septic shock
In: Critical Care, roč. 9, č. Suppl. 1, 2005, s. 139-139, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1466-609X, intenzivní medicína. IF = 2.932 (2005),


Publikace dle jednotlivých pracovišť