1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Cihlář, Jan
Vzácná varianta pražského groše Jana Lucemburského a VI. skupina Castelinovy typologie.
In: Numismatické listy, roč. 67, č. 3, 2012, s. 131-134, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0029-6074, _, neverejne-zdroje,

Cihlář, Jan - Zazula, Roman - Žáčková, Martina
Pacienti s težkou akutní pankreatitidou hospitalizovaní na ARK FTN Praha
In: Ročenka intenzivní medicíny 2005, Galén, Praha, 2005, s. 209-212, abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horaždovský, P. - Vernerová, A. - Bártů, Václava - Vašáková, Martina - Zazula, Roman - Spálený Antonín - Schindler, Ivo
Systematická radikální mediastinální lymfadenektomie
In: Aktuality oboru TRN, Hradec Králové, 2007, s. 9-11, abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice
Hrudní chirurgie v diagnostice a léčbě plicních onemocnění - ne vždy úspěšná
In: Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, roč. 6, č. 3, 2009, s. S29-S30, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1802-0518, _,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice
Naše zkušenosti s VTS/VATS operacemi plic
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Geum, Semily, 2009, s. 16-17, abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Konopa, Zdeněk - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo - Spálený, Antonín - Tašková, Alice - Vašáková, Martina
Naše zkušenosti s VATS resekcemi plic
Sborník abstrakt, GEUM, Semily, 2009, s. 20-21, abstrakt ve sborníku,

Hytych, Vladislav - Horažďovský, Pavel - Vernerová, Alice - Bártů, Václava - Vašáková, Martina - Spálený, Antonín - Schindler, Ivo
Totální mediastinální lymadenektomie
In: Ročenka intenzivní medicíny 2006, Anesteziologicko-resuscitační-klinika 1.lékařské fakulty University Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice v Praze, Kroměříž, 2006, s. 40-42, ročenka,

Hytych, Vladislav - Chlumský, Jan - Schindler, Ivo
Volumreduktivní operace a bulektomie, taktika a technika
Kazuistiky v alergologii, pneumologii a ORL, Geum, Semily, 2009, s. 12-13, abstrakt ve sborníku,

Měšťák, Jan
Komplexní chirurgická péče o ženy s onkologickým onemocněním prsu
In: Časopis lékařů českých, roč. 142, č. 12, 2003, s. 250-253, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, plastická chirurgie,

Pokorná, Milana - Nečas, Emanuel - Skřipský, Roman - Kratochvíl, Jaroslav - Andrlík, Michal - Franěk, Ondřej
How accurately can the aetiology of cardiac arrest be established in an out-of-hospital setting? Analysis by 'Concordance in Diagnosis Crosscheck Tables'
In: Resuscitation, roč. 82, č. 4, 2011, s. 391-397, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0300-9572//000289555800006, IF = 3.601 (2011), NR7970, MSM0021620806


Publikace dle jednotlivých pracovišť