1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Binder, Tomáš - Cvachovec, Karel - Černý, Vladimír - Dulíček, P. - Feyereisl, Jaroslav - Kvasnička, Jan - Měchurová, Alena - Penka, M - Roztočil, A. - Salaj, P - Seidlová, D. - Ševčík, P. - Valenta, Jiří
Diagnostika a léčba akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení - doporučený postup.
In: Vnitřní lékařství, roč. 55, č. 1, 2009, s. 63-65, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, _, jine-verejne-zdroje,

Binder, Tomáš - Cvachovec, Karel - Dulíček, Petr - Feyereisl, Jaroslav - Kvasnička, Jan - Měchurová, Alena - Penka, Miroslav - Roztočil, Aleš - Salaj, Petr - Seidlová, Dagmar - Ševčík, Libor - Valenta, Jiří
Diagnostika a léčka akutního peripartálního život ohrožujícího krvácení
In: Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 19, č. 1, 2010, s. 56-61, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1211-1058, _,

Binder, Tomáš - Záhumenský, Jozef - Feldmár, P. - Dvorská, Monika - Zmrhalová, Barbora
Intravenózní aplikace léčebného přípravku trojmocného železa při léčbě poporodní anémie
In: Česká gynekologie, roč. 72, č. 3, 2007, s. 169-174, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7832, gynekologie, jine-verejne-zdroje,

Brtnická, Hana - Záhumenský, Jozef - Vobruba, Václav
Vasa praevia rupta, porodnická katastrofa se šťastným koncem
In: Gynekologie po promoci, č. 3, 2006, s. 46-48, V - kazuistika, 1213-2578, porodnictví,

Calda, Pavel - Víšková, Hana - Bezdíčková, Drahomíra - Zima, Tomáš
Prenatální diagnostika v prvním trimestru gravidity v klinické praxi
In: Časopis lékařů českých, roč. 145, č. 7, 2006, s. 575-577, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, prenatální diagnostika,

Driák, Daniel
Půvabná i v těhotenství
Galén, Praha, 2004, kniha osvětově-popularizační,

Driák, Daniel
Urodynamické metody
In: Urogynekologie, Galén, Praha, 2004, s. 31-45, postgraduální studijní text,

Driák, Daniel
Gynekologické záněty
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 9, 2003, s. 8-16, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, gynekologie.,

Driák, Daniel
Efektivní antikoncepce
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 9, 2003, s. 22-29, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, gynekologie,

Driák, Daniel
Přeled mikčních poruch u ženy
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 9, 2003, s. 17-21, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, gynekologie.,

Driák, Daniel
Graviditas extrauterina
In: Gynekolog, č. 6, 2003, s. 266-272, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-1133, gynekologie.,

Driák, Daniel
Fyziologická poševní mikroflóra a její ovlivnění vaginální chemoterapií
In: Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 3, č. Suppl. , 2003, s. 568-575, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-1058, gynekologie,

Driák, Daniel
Metody současné urodynamiky
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 41, 2004, s. 18-20, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, gynekologie.,

Driák, Daniel
Přehled současné kombinované perorální kontracepce v České republice
In: Gynekolog, roč. 14, č. 1, 2005, s. 20-25, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-1133, gynekologie,

Driák, Daniel
Vyšetřovací postupy v oboru urogynekologie
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 54, č. 11, 2005, s. 6-9, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, urogynekologie,

Driák, Daniel
Renesance spermicidů
In: Gynekolog, roč. 16, č. 1, 2007, s. 20-25, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-1133, gynekologie, jine-verejne-zdroje,

Driák, Daniel
Perspektivy antikoncepce
In: Gynekolog, roč. 16, č. 5, 2007, s. 176-183, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-1133, gynekologie, jine-verejne-zdroje,

Driák, Daniel
Pespektivy antikoncepce
In: Gynekolog, roč. 16, č. 5, 2007, s. 176-183, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-1133, antikoncepce//_,

Driák, Daniel
Vaginální aplikace léků
In: Gynekolog, roč. 14, č. 6, 2005, s. 252-260, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-1133, gynekologie//_,

Driák, Daniel
Sexuálně přenosné infekce a spermicidy
In: Časopis lékařů českých, roč. 151, č. 10, 2012, s. 459-462, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, _,


Publikace dle jednotlivých pracovišť