1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Antoš, František - Baláž, P. - Matějovská, Jana - Chovanec, E. - Luňáčková, I.
Spontane Milzruptur nach Milzinfarkt unter Langzeit- Antikoagulationstherapie
In: Chirurgische Gastroenterologie, roč. 21, č. 3, 2005, s. 293-296, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0177-9990, chirurgie. IF = 0.128 (2005), jine-verejne-zdroje,

Dražan, Luboš - Měšťák, Jan
Rekonstrukce prsu po mastektomii
Grada Publishing, Praha, 2006, monografie,

Dušková, Michaela - Stárka, Luboslav - Hill, Martin - Čermáková, Ivana - Doležal, Miroslav
Androgenetická alopecie a léčba finasteridem
In: Česko-slovenská dermatologie, roč. 81, č. 6, 2006, s. 326-329, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0009-0514, dermatologie,

Edriss, A.S. - Měšťák, Jan
Abnormal scars, management options
In: Prague Medical Report, roč. 111, č. 2, 2010, s. 106-110, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1214-6994, _,

Edriss, Ahmed - Měšťák, Jan
Epidermal keratinocytes may have an important role in hypertrophic Scarring pathogenesis: An immunohistochemical study
In: Annals of Burns and Fire Disasters, roč. 8, č. 3, 2005, s. 2-2, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, plastická chirurgie,

Edriss, Ahmed - Měšťák, Jan
Management of Keloid and Hypertrophic Scars
In: Annals of Burns and Fire Disasters, roč. 18, č. 4, 2005, s. 1-1, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0000-0000, platická chirurgie,

Grim, Miloš - Barinka, Filip - Druga, Rastislav - Halamka, Jaroslav - Halata, Zdenek - Havrlentová, Lucia - Krajcová, Aneta - Naňka, Ondřej - Němcová, Veronika - Nováková, Zdeňka - Petrovický, Pavel
Překlad. (Sobottův Atlas anatomie člověka. Díl 1. Hlava, krk, horní končetina. Překlad (Reinhard Putz - Reinhard Pabst (Eds.): Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen))
Grada, Praha, 2007, učebnice VŠ,

Grim, Miloš - Barinka, Filip - Druga, Rastislav - Halamka, Jaroslav - Halata, Zdenek - Havrlentová, Lucia - Krajcová, Aneta - Naňka, Ondřej - Němcová, Veronika - Nováková, Zdeňka - Petrovický, Pavel
Překlad. (Sobottův Atlas anatomie člověka. Díl 2. Trup, vnitřní orgány, dolní končetina. Překlad (Reinhard Putz - Reinhard Pabst (Eds.): Sobotta, Atlas der Anatomie des Menschen))
Grada, Praha, 2007, učebnice VŠ,

Hoffmannová, Jiřina - Foltán, René - Vlk, Marek - Šipoš, Michal - Horká, Edita - Pavlíková, Gabriela - Kufa, Roman - Bulík, O. - Šedý, Jiří
Hemimandibulectomy and therapeutic neck dissection with radiotherapy in the treatment of oral squamous cell carcinoma involving mandible: a critical review of treatment protocol in the years 1994-2004
In: International Journal of Oral & Maxillofacial Surgery, roč. 39, č. 6, 2010, s. 561-567, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0901-5027//000279570600007, IF = 1.302 (2010), neverejne-zdroje,

Hurt, Karel - Halaška, Michael - Krčmář, Michal - Šottner, Oldřich - Krajcová, Aneta
Dyspareunia treatment modality with botulinum toxin A
In: International Urogynecological Journal, roč. 18, č. Suppl. 1(389), 2007, s. 209-209, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0937-3462, gynekologie - urologie. IF = 2.523 (2007),

Hurt, Karel - Halaška, Michael - Šottner, Oldřich - Krčmář, Michal - Krajcová, Aneta
Vulvodynia and oximetry
In: International Urogynecological Journal, roč. 18, č. Suppl. 1(255), 2007, s. 143-144, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0937-3462, gynekologie - urologie. IF = 2.523 (2007),

Janáčková-Strouhalová, Laura - Weiss, Petr - Krejča, Miroslav
Psychological aspects of penoplasty
In: Sexologies, roč. 18, č. 3, 2009, s. 186-188, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1158-1360, _, jine-verejne-zdroje,

Krejča, Miroslav
Vývoj oboru plastická chirurgie
In: Sanquis, č. 53, 2006, s. 34-36, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1212-6535, plastická chirurgie,

Kuklík, Miloslav - Mařík, I. - Smrčka, Václav
Vater syndrom - genetika a biomechanika
In: Skelet 2002, Univerzita Karlova, Praha, 2002, s. 39-41, monografie, MSM 111100006

Kuklík, Miloslav - Mařík, Ivo - Smrčka, Václav - Černý, Pavel - Zemková, Dana
Genetika končetinových vad I: Zrcadlová noha
In: Česko-slovenská pediatrie, č. 3, 2004, s. 10-12, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0069-2328, genetika - pediatrie - ortopedie - biomechanika., MSM 111100006

Marik, I. - Smrčka, Václav - Myslivec, R.
Czech Archaeological Perthes' Disease
Sborník přednášek a posterů, Galén, Praha, 2008, s. 163-163, abstrakt ve sborníku,

Matějovský, Zdeněk ml. - Matějovská, Jana
Strategie péče o pacienty s nádory měkkých tkání v České republice a ve světě
In: Referátový výběr z onkologie, roč. 24, č. spec. 1, 2007, s. 6-13, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0034-2815, onkologie - ortopedie, jine-verejne-zdroje,

Matějovský, Zdeněk ml. - Matějovská, Jana - Kufa, Roman
Revision surgery after local recurrence in extremity soft tissue sarcoma with secondary closure of defects
In: ISOLS 2007 Proceedings, 2007, s. 126-126, abstrakt ve sborníku,

Měšťák, Jan
Vyšetřování chirurgických nemocných
In: Úvod do obecné chirurgie, Karolinum, Praha, 2004, s. 20-23, učebnice VŠ,

Měšťák, Jan
Úvod do plastické chirurgie
Karolinum, Praha, 2005, učebnice VŠ,


Publikace dle jednotlivých pracovišť