1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Brody, S. - Costa, R. - Hess, U. - Weiss, Petr
Vaginal Orgasm Is Related to Better Mental Health and Is Relevant to Evolutionary Psychology: A Response to Zietsch et al.
In: Journal of Sexual Medicine, roč. 8, č. 6, 2011, s. 3523-3525, XIII - letter to the editors ve vědeckém / odborném časopise, 1743-6095//000297952300032, IF = 3.552 (2011),

Brody, S. - Weiss, Petr
Heterosexual Anal Intercourse: Increasing Prevalence, and Association with Sexual Dysfunction, Bisexual Behavior, and Venereal Disease History
In: Journal of Sex & Marital Therapy, roč. 37, č. 2, 2011, s. 298-306, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0092-623X//000299474900005, IF = 1.273 (2011), jine-verejne-zdroje,

Brody, S. - Weiss, Petr
Men's better erectile function supports women's better sexual function
In: Journal of Sexual Medicine, roč. 8, č. Suppl.5, 2011, s. 461-461, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1743-6095//000297580600275, IF = 3.552 (2011),

Brody, S. - Weiss, Petr
Simultaneous Penile-Vaginal Intercourse Orgasm is Associated with Satisfaction (Sexual, Life, Partnership, and Mental Health)
In: Journal of Sexual Medicine, roč. 8, č. 3, 2011, s. 734-741, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1743-6095//000287703100011, IF = 3.552 (2011), jine-verejne-zdroje,

Brody, Stuart - Weiss, Petr
Supporting vaginal orgas: Psychological, social, policy, partner and intercourse duration factors
In: Journal od Sexual Medicine, roč. 6, č. suppl.5, 2009, s. 469-469, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1743-6109, IF = 6.199 (2009), jine-verejne-zdroje,

Brody, Stuart - Weiss, Petr
Vaginal orgasm is associated with vaginal (not clitoral) sex education, focusing mental attention on vaginal sensations, intercourse duration, and a preference for a longer penis
In: Journal of Sexual Medicine, roč. 7, č. 5, 2010, s. 2774-2781, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1743-6095//000280562200017, IF = 3.957 (2010), jine-verejne-zdroje,

Brody, Stuart - Weiss, Petr
Simultaneous Penile-Vaginal Orgasm Is Associated with Sexual Satisfaction
In: Journal of Sexual Medicine, roč. 9, č. 9, 2012, s. 2476-2477, XIII - letter to the editors ve vědeckém / odborném časopise, 1743-6095//000308391900031, IF = 3.513 (2012),

Broulík, Petr D. - Urbánek, Václav
Kostní změny u kastrovaných transsexuálek (F-M)
Sborník abstraktů, FN Plzeň, Plzeň, 2012, s. 22-22, abstrakt ve sborníku,

Brtnická, Hana - Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav
Human sexuality during pregnancy and the postpartum period
In: Bratislavské lekárske listy, roč. 110, č. 7, 2009, s. 427-431, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0006-9248//000268690800011, IF = 0.317 (2009), jine-verejne-zdroje,

Cirýn, Josef - Urbánek, Václav
Morfologické a funkční rarity zevního genitálu v živočišné říši.
XXI. Bohnické sexuologické dny: sborník textů, Akademické nakladatelství CERM, Brno, 2009, s. 14-16, stať ve sborníku,

Cirýn, Josef - Urbánek, Václav
Morfologické a funkční rarity zevního genitálu v živočišné říši
Programme and Abstracts, CESEX, Praha, 2009, s. 13-14, abstrakt ve sborníku,

Coleman, E. - Dwyer, M. - Abel, G. - Berner, W. - Weiss, Petr - /
Standards of care for treatment of adult sex offenders (2)
In: Journal of Psychology and Human Sexuality, roč. 11, č. 3, 2000, s. 11-18, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0890-7064, sexuální delikvence,

Coleman, E. - Dwyer, M. - Abel, G. - Berner, W. - Weiss, Petr - /
Standards of care for treatment of adult sex offenders (1)
In: Sexual offenders treatment. Biopsychosocial perspectives, The Haworth Press, New York, 2000, s. -, monografie,

Convoy, Hana - Weiss, Petr - Zvěřina, Jaroslav
Szexuális eröszakélmények pszichiátriainöbetegeknél
In: Szenvedélybetegségek, roč. 8, č. 4, 2000, s. 297-299, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1217-8527, sexuologie,

Čepický, Pavel - Urbánek, Václav
Organické příčiny sexuálních dysfunkcí u žen.
In: Moderní gynekologie a porodnictví, roč. 12, č. 1 - zvl.č.Pánevní dno a jeho poruchy, 2003, s. 158-162, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-1058, gynekologie - sexuologie .,

Daneš, Luděk
Sexuální život při diabetu
In: Jak (si) léčit a kontrolovat diabetes, Svaz diabetiků, Praha, 2003, s. 207-214, monografie,

Daneš, Luděk
Erektilní dysfunkce u pacienta s diabetem 1. typu
In: Kazuistiky v diabetologii, roč. 2, č. 3, 2004, s. 20-21, V - kazuistika, 1214-231X, sexuologie - diabetologie.,

Daneš, Luděk
Alternativní léčba erektilní dysfunkce
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 32, č. 1, 2004, s. 22-24, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 0044-1996, sexuologie.,

Daneš, Luděk
Erektilní dysfunkce u staršího pacienta s diabetem 2. typu
In: Kazuistiky v diabetologii, roč. 2, č. 4, 2004, s. 14-15, V - kazuistika, 1214-231X, diabetologie - sexuologie.,

Daneš, Luděk
Využití androgenů v sexuologické praxi
In: Tisková konference Organon 25. 5. 2005, Organon, Praha, 2005, s. 1-1, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť