1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Anderlová, Kateřina - Doležalová, Radka - Housová, Jitka - Bošanská, Lenka - Haluzíková, Denisa - Křemen, Jaromír - Škrha, Jan - Haluzík, Martin
Influence of PPAR-alpha agonist fenofibrate on insulin sensitivity and selected adipose tissue-derived hormones in obese women with type 2 diabetes
In: Physiological Research, roč. 56, č. 5, 2007, s. 579-586, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408, endokrinologie - diabetologie. IF = 1.505 (2007), MZ0VFN2005

Anderlová, Kateřina - Křemen, Jaromír - Doležalová, Radka - Housová, Jitka - Haluzíková, Denisa - Kunešová, Marie - Haluzík, Martin
The influence of very-low-calorie diet on serum leptin, soluble leptin receptor, adiponectin and resistin levels in obese women
In: Physiological Research, roč. 55, č. 3, 2006, s. 277-283, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408, obezitologie. IF = 2.093 (2006), NR8302, NR7782, MZ00000064165, MZ0VFN2005

Bártlová, Markéta - Dostálová, Ivana - Lacinová, Zdeňka - Michalský, David - Haluzíková, Denisa - Mráz, Miloš - Kasalický, Mojmír - Haluzík, Martin
Molekulárně endokrinní charakteristika podkožní a viscerální tukové tkáně u obézních pacientů: srovnání tukové tkáně s izolovanými adipocyty
9. Studentská vědecká konference, 1. LF, Praha, 2008, s. 27-27, abstrakt ve sborníku,

Bártlová-Dolinková, Markéta - Lacinová, Zdeňka - Haluzíková, Denisa - Krajíčková, Jana - Mráz, Miloš - Kasalický, Mojmír - Michalský, David - Haluzík, Martin
Vliv obezity na genovou expresi adiponektinu a jeho receptorů v subkutánní tukové tkáni
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 10, č. Suppl. 1, 2007, s. 36-36, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, diabetologie,

Bártlová-Dolinková, Markéta - Lacinová, Zdeňka - Kasalický, Mojmír - Michalský, David - Haluzíková, Denisa - Krajíčková, J. - Haluzík, Martin
The influence of obesity on the expresion of adiponectin and its receptors in subcutaneous adiposite tissue
In: Physiological Research, roč. 56, č. Proceeding of the Czech and Slovak Physiological Societies, 2007, s. 7P-7P, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408, diabetologie. IF = 1.505 (2007), NR8302, MSM0021620814

Bošanská, Lenka - Lacinová, Zdeňka - Doležalová, Radka - Bártlová-Dolinková, Markéta - Mráz, Miloš - Roubíček, Tomáš - Křemen, Jaromír - Haluzíková, Denisa - Matoulek, Martin
Vliv nízkokalorické diety na sérové koncentrace a expresi cytoadhezivních molekul v tukové tkáni u obézních žen
In: Sborník abstraktů, 1. LF UK Praha, Praha, 2007, s. 36-36, abstrakt ve sborníku, NR8302, MZ0VFN2005

Bošanská, Lenka - Lacinová, Zdeňka - Doležalová, Radka - Bártlová-Dolinková, Markéta - Mráz, Miloš - Roubíček, Tomáš - Křemen, Jaromír - Haluzíková, Denisa - Matoulek, Martin - Haluzík, Martin
Vliv nízkokalorické diety na sérové koncentrace a expresi cytoadhezivních molekul v tukové tkáni u obézních žen
In: Vnitřní lékařství, roč. 53, č. 5, 2007, s. 602-602, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, endokrinologie - diabetologie - metabolismus, NR8302, MZ0VFN2005

Bošanská, Lenka - Lacinová, Zdeňka - Roubíček, Tomáš - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Doležalová, Radka - Housová, Jitka - Křemen, Jaromír - Haluzíková, Denisa - Matoulek, Martin - Haluzík, Martin
Vliv nízkokalorické diety na sérové koncentrace a expresi cytoadhezivních molekul v tukové tkáni u obézních žen
In: Časopis lékařů českých, roč. 147, č. 1, 2008, s. 32-37, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0008-7335, obezitologie endokrinologie//_, NR9438, NR8302,

Bošanská, Lenka - Michalský, David - Kasalický, Mojmír - Haluzíková, Denisa - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Dostálová, Ivana - Lacinová, Zdeňka - Haluzík, Martin
Adipose tissue as a producer of cell adhesion molecules in obesity: comparison of differernt fat depots
In: European Journal of Medical Research, roč. 13, č. Suppl.1, 2008, s. 46-46, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0949-2321, endokrinologie. IF = 1.040 (2008),

Bošanská, Lenka - Michalský, David - Kasalický, Mojmír - Haluzíková, Denisa - Roubíček, Tomáš - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Jahodová, Jitka - Pavlovičová, Renata - Matoulek, Martin - Lacinová, Zdeňka - Haluzík, Martin
Zvýšená produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání subkutánní a viscerální tukové tkáně
In: Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa, roč. 11, č. Suppl.1, 2008, s. 21-21, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1211-9326, endokrinologie//_, NR8302, MZ0VFN2005

Bošanská, Lenka - Michalský, David - Kasalický, Mojmír - Haluzíková, Denisa - Roubíček, Tomáš - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Jahodová, Jitka - Pavlovičová, Renata - Matoušek, M. - Lacinová, Zdeňka - Haluzík, Martin
Zvýšená produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání subkutánní a viscerální tukové tkáně (2)
In: Vnitřní lékařství, roč. 54, č. 5, 2008, s. 542-543, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 0042-773X, endokrinologie//_, NR8302, MZ0VFN2005

Bošanská, Lenka - Michalský, David - Kasalický, Mojmír - Haluzíková, Denisa - Roubíček, Tomáš - Mráz, Miloš - Bártlová, Markéta - Matoulek, Martin - Lacinová, Zdeňka - Haluzík, Martin
Produkce cytoadhezivních molekul v tukové tkáni obézních jedinců: srovnání subkutánní a viscereální tukové tkáně
9. Studentská vědecká konference, 1. LF, Praha, 2008, s. 91-91, abstrakt ve sborníku, NR8302, MZ0VFN2005

Bošanska, Lenka - Michalský, David - Lacinová, Zdeňka - Dostálová, Ivana - Bártlová, Markéta - Haluzíková, Denisa - Matoulek, Martin - Kasalický, Mojmír - Haluzík, Martin
The influence of obesity and different fat depots on adipose tissue gene expression and protein levels of cell adhesion molecules
In: Physiological Research, roč. 59, č. 1, 2010, s. 79-88, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0862-8408//000276097000010, IF = 1.646 (2010), NR8302, MZ0VFN2005

Bouda, V. - Boudová, Lea - Haluzíková, Denisa
Live cell as a gel-like colloidal system. Muscle contraction
In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology, roč. 9, č. 1, 2002, s. 5-5, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1211-5894, biologie - fyziologie.,

Bouda, V. - Chládek, J. - Hampl, J. - Lipták, Jan - Mlích, Andrej - Sedláček, Jan - Boudová, Lea - Haluzíková, Denisa
Self-assemblies of carbonaceous nanoparticles.
In: Book of abstracts, Brno, 2002, s. 71-71, abstrakt ve sborníku,

Bouda, V. - Chládek, J. - Mlích, A. - Boudová, Lea - Haluzíková, Denisa
Colloidal phase transition in muscles: analogy to actuators
In: Book of abstracts, International Society for Optical Engineering, Washington, 2002, s. 14-14, abstrakt ve sborníku,

Bouda, Václav - Boudová, Lea - Haluzíková, Denisa
Biometric Nano-Actuator (Artificial Muscle)
In: International Conference NANO 03, ČVUT, Fakulta strojní, Brno, 2003, s. 22-22, abstrakt ve sborníku,

Bouda, Václav - Boudová, Lea - Haluzíková, Denisa
Colloidal Phase Transition in Muscles: Analogy to Actuator
In: Transducing Materials and Devices, International Society for Optical Engineering, Washington, 2003, s. 111-119, encyklopedie, kompendium,

Bouda, Václav - Boudová, Lea - Haluzíková, Denisa
Biological Muscle as Self Assembled Actuator
In: 2003 Materials Research Society Fall Meeting, Materials Research Society , Washington, 2003, s. 196-196, abstrakt ve sborníku,

Bouda, Václav - Boudová, Lea - Haluzíková, Denisa
Biological muscle as self-assembled actuator
In: Symposium Proceedings, Materials Research Society., Warrendale, 2004, s. 29-31, abstrakt ve sborníku,


Publikace dle jednotlivých pracovišť