1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Balíková, Marie
Vzpomínka na Patricka Toselanda
In: Soudní lékařství, roč. 48, č. 4, 2003, s. 60-62, XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise, 0371-1854, toxikologie.,

Balíková, Marie
Vývojové trendy toxikologických vyšetření v praxi
In: Soudní lékařství, roč. 49, č. 1, 2004, s. 7-10, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7875, toxikologie.,

Balíková, Marie
Standardy pro forenzně toxikologická vyšetření - téma k odborné diskuzi
In: Soudní lékařství, roč. 49, č. 4, 2004, s. 63-66, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7875, toxikologie.,

Balíková, Marie
Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření
Galén, Praha, 2004, monografie, MSM 111100005

Balíková, Marie
An Event Associated with Fatal 2, 5-dimethoxy-4-bromoamphetamine Overdose
In: 2004 -SOFT-TIAFT- FBI. Global Partners for Justice and Health, Washington DC, 2004, s. 247-247, abstrakt ve sborníku,

Balíková, Marie
Zneužití a abuzus gama-hydroxybutyrátu (GHB) a interpretace toxikologických nálezů
In: Soudní lékařství, roč. 50, č. 1, 2005, s. 7-8, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7875, toxikologie,

Balíková, Marie
Nonfatal and fatal DOB (2, 5-dimethoxy-4-bromamphetamine) overdose
In: Forensic Science International, roč. 153, 2005, s. 85-91, V - kazuistika, 0379-0738, toxikologie - forenzní vědy. IF = 1.577 (2005), MSM 111100005, MSM111100001

Balíková, Marie
Hair Analysis for Drugs of Abuse. Plausibility of Interpretation (1)
In: Biomedical Papers, roč. 149, č. 2, 2005, s. 199-207, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8118, toxikologie - farmakologie,

Balíková, Marie
Hair Analysis for Drugs of Abuse. Plausibility of Interpretation (2)
In: Biomedical Papers, roč. 149, č. Suppl. 1, 2005, s. 61-61, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8118, toxikologie - farmakologie,

Balíková, Marie
Toxicology in the Czech Republic in 2005
In: Bulletin of The International Association of Forensic Toxicologists, roč. 35, č. 4, 2005, s. 112-112, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1080-9945, toxikologie,

Balíková, Marie
O ignoranci záměrné i z neznalosti a jejích důsledcích
In: Závislosti a my, roč. 1, č. 2, 2000, s. 23-23, VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise, 1213-8584, toxikologie, MK ČR E8418,

Balíková, Marie
Drogy jako nebezpečí pro většinovou populaci
In: Závislosť, č. 26 - čtvrtletník, 2000, s. 47-47, VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise, 1335-6763, toxikologie, MK SR 873/93

Balíková, Marie
15. Mezinárodní konference Alcohol, Drugs and Traffic Safety, T 2000
In: Bulletin Národní protidrogové centrály, roč. 6, č. 3, 2000, s. 23-27, VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise, 1211-8834, forenzní vědy - toxikologie,

Balíková, Marie
Mezinárodní konference TIAFT v Praze. Společenský přínos využití moderních poznatků z forenzní toxikologie
In: Nemocnice, č. 5, 2001, s. 22-26, VI - původní popularizační článek v populárně-vědeckém časopise, 0000-0000, toxikologie forenzní a klinická.,

Balíková, Marie
Konference toxikologů upozornila na prudký rozvoj oboru a snahy zabezpečit kvalitu
In: Zdravotnické noviny , roč. 50, č. 41, 2001, s. 26-27, VI - původní popularizační článek v novinách, 0044-1996, toxikologie forenzní a klinická.,

Balíková, Marie
Toxikologické analýzy pro potřeby klinické a soudní
In: Zdravotnické noviny - příloha Lékařské listy, roč. 50, č. 30, 2001, s. 6-8, VI - původní popularizační článek v novinách, 0044-1996, toxikologie,

Balíková, Marie
Editorial. Excerpts from TIAFT 2001 Prague. Selected papers from the 39th TIAFT Meeting in Prague, 27-30 August 2001
In: Forensic Science International, roč. 128, č. 1-2, Spec.Issue, 2002, s. 1-2, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0379-0738, toxikologie. IF = 1.023 (2002),

Balíková, Marie
Collective Poisoning with Hallucinogenous Herbal Tea
In: Forensic Science International, roč. 128, 2002, s. 50-52, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 0379-0738, toxikologie. IF = 1.023 (2002), MSM 111100005

Balíková, Marie
Mezinárodní konference TIAFT 2001 Prague. Společenské využití moderních poznatků z toxikologie
In: Sborník ze semináře, Praha, 2002, s. 90-94, stať ve sborníku, RN20002002001, G-004

Balíková, Marie
Interpretace nálezů opiátů, popř. morfinu v moči
In: Sborník ze semináře, Policejní akademie ČR, Praha, 2002, s. 78-81, stať ve sborníku, RN20002002001, GÚ Policejní akademie ČR G-004


Publikace dle jednotlivých pracovišť