1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Vyhledávání v databázi publikací zaměstnanců 1.LF UK

Na tomto místě je možné vyhledat publikace z let 2000-2012. Novější publikace naleznete ZDE.


Vyhledané publikace


Balíková, Marie
Vzpomínka na Patricka Toselanda
In: Soudní lékařství, roč. 48, č. 4, 2003, s. 60-62, XI - biografický článek (životní jubileum, nekrolog) ve vědeckém / odborném časopise, 0371-1854, toxikologie.,

Balíková, Marie
Vývojové trendy toxikologických vyšetření v praxi
In: Soudní lékařství, roč. 49, č. 1, 2004, s. 7-10, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7875, toxikologie.,

Balíková, Marie
Standardy pro forenzně toxikologická vyšetření - téma k odborné diskuzi
In: Soudní lékařství, roč. 49, č. 4, 2004, s. 63-66, I - původní článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7875, toxikologie.,

Balíková, Marie
Forenzní a klinická toxikologie. Laboratorní toxikologická vyšetření
Galén, Praha, 2004, monografie, MSM 111100005

Balíková, Marie
An Event Associated with Fatal 2, 5-dimethoxy-4-bromoamphetamine Overdose
In: 2004 -SOFT-TIAFT- FBI. Global Partners for Justice and Health, Washington DC, 2004, s. 247-247, abstrakt ve sborníku,

Balíková, Marie
Zneužití a abuzus gama-hydroxybutyrátu (GHB) a interpretace toxikologických nálezů
In: Soudní lékařství, roč. 50, č. 1, 2005, s. 7-8, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1210-7875, toxikologie,

Balíková, Marie
Nonfatal and fatal DOB (2, 5-dimethoxy-4-bromamphetamine) overdose
In: Forensic Science International, roč. 153, 2005, s. 85-91, V - kazuistika, 0379-0738, toxikologie - forenzní vědy. IF = 1.577 (2005), MSM 111100005, MSM111100001

Balíková, Marie
Hair Analysis for Drugs of Abuse. Plausibility of Interpretation (1)
In: Biomedical Papers, roč. 149, č. 2, 2005, s. 199-207, II - přehledový článek ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8118, toxikologie - farmakologie,

Balíková, Marie
Hair Analysis for Drugs of Abuse. Plausibility of Interpretation (2)
In: Biomedical Papers, roč. 149, č. Suppl. 1, 2005, s. 61-61, X - abstrakt konferenčního příspěvku ve vědeckém / odborném časopise, 1213-8118, toxikologie - farmakologie,

Balíková, Marie
Toxicology in the Czech Republic in 2005
In: Bulletin of The International Association of Forensic Toxicologists, roč. 35, č. 4, 2005, s. 112-112, VII - ostatní druhy článků ve vědeckém / odborném časopise, 1080-9945, toxikologie,


Publikace dle jednotlivých pracovišť